Itsenäisyydenkadun ja Yrjönkadun risteys saa kesän lopulla uudet liikennevalot

Itsenäisyydenkadun ja Yrjönkadun vilkasliikenteisessä risteyksessä otetaan elo-syyskuun vaihteessa käyttöön liikennevalot, joiden avulla parannetaan erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta. Samassa yhteydessä uusitaan myös alueen katuvaloja.

Uuden valoristeyksen kaivuutyöt ovat parhaillaan käynnissä. Autoliikenteeseen työt eivät kesän aikana juurikaan tuo katkoksia, mutta kevyen liikenteen kulkijoiden tulee huomioida kaivuutyömaan aiheuttamat rajoitukset alueella. Tarvittaessa kaivuutöitä tehdään liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi vuoksi myös iltaisin.

Yrjönkadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä oleva suojatie on Porin vilkkaimpia kevyen liikenteen yhteyksiä ja osa Promenadiakselia. Nykyisellään Itsenäisyydenkadun kahden kaistan ylitys vilkkaassa risteyksessä on haastavaa ja aiheuttaa vaaratilanteita.

– Uudet liikennevalot tulevat parantamaan erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta merkittävästi. Lisäksi risteyksessä otetaan käyttöön suojatien alkuun heijastuva punainen valo-opaste, jonka toivotaan kiinnittävän esimerkiksi kännykkään uppoutuneen kulkijan huomion, kertoo infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.

Liikennevalouudistuksella reagoidaan myös liikennepäästöjen vähentämiseen.

– Tällä hetkellä autot joutuvat usein pysähtymään Yrjönkadun kohdalla väistääkseen kevyttä liikennettä ja tämän jälkeen Isolinnankadun vihreät valot ovat ehtineet jo loppumaan. Valo-ohjauksen avulla niin sanottu vihreä aalto saadaan Itsenäisyydenkadun osalta toimimaan nykyistä sujuvammin, lisää Välimäki.

Uusien liikennevalojen käyttöönoton arvioidaan ajoittuvan elokuun lopulle. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen loppukesällä.

Itsenäisyydenkadun ja Yrjönkadun risteyksessä sekä Rautatienpuistokadulla välillä Itsenäisyydenkatu-Koulukatu uusitaan myös katuvaloja.

 

  itsenäisyyden- ja yrjönkadun risteyksen liikennevalot_karttakuva_kesä