Noormarkun Aurinkokulma Oy:n asumispalveluyksiköissä ja vuorohoidossa sekä Porin Tuulikellon koulussa mahdollisia altistumisia koronavirukselle

Mehiläisen Onnikotien Aurinkolinnan vuorohoitoyksikössä Aurinkotuvassa on tänään todettu Covid-19 tapaus rokottamattomalla lapsella. Lisäksi kahdella Aurinkolinnan henkilökuntaan kuuluvalla todettiin torstaina Covid-19 infektio.

Tapauksiin liittyvät lähialtistuneet on tunnistettu ja asetetaan tai on jo asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Heitä on yhteensä 13.

Koska alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvillä ja tapauksilla on mahdollisia kytkentöjä myös Aurinkokulman ja Aurinkolinnan asumispalveluyksiköiden asukkaisiin, päätettiin Porin perustuvan ja sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaisten ja Aurinkokulma Oy:n edustajien kanssa tänään ottaa näytteet kaikista Aurinkokulman, Aurinkolinnan sekä joistakin Aurinkotuvan asukkaista ja henkilökunnasta.  Näytteitä otetaan tänään 34 asukkaalta ja vuorossa olevalta henkilökunnalta Porin perusturvan näytteenottajien toimesta. Muulta henkilökunnalta näytteet otetaan työterveyshuollossa tai Porin perusturvan näytteenottopisteessä viimeistään sunnuntaina.

Kahdesti rokotettu henkilökunta saa toimia normaalisti eikä heitä aseteta karanteeniin, mutta näytteet otetaan.

 

Myös yhdellä Porin Tuulikellon koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Tähän liittyviä altistumisia on tapahtunut viime viikolla Tuulikellon koulun Paatti-solussa ja joissakin yhteisissä tiloissa. Karanteeniin asetetaan n. 45 oppilasta sekä lisäksi mahdollisesti joitakin henkilökunnan jäseniä.

Koulu informoi oppilaiden vanhempia asiasta ja opetusjärjestelyistä erikseen Wilma-viestillä. Asiaa on käsitelty yhteistyössä Tuulikellon koulun ja Porin perusturvan tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Porin perusturvan tartuntatautiviranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin henkilökunnan jäseniin ja altistuneiden oppilaiden huoltajiin lähipäivien aikana. Mikäli heille tulee koronavirukseen viittaavia oireita, heidän on syytä hakeutua testiin.

Karanteenin kesto on 10 vuorokautta. Karanteeni voi olla lyhyempi, mikäli karanteenin kuudentena päivänä kaikista altistuneista otetaan koronanäyte ja tulokset ovat negatiivisia. Jos positiivisia löydöksiä ilmenee, täytyy tilanne arvioida uudestaan.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä klo 8-16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117. Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona

Huutomerkki