Paloturvallisuuden itsearviointien palautus sulkeutuu 10.10.2021

Pelastuslaitos on postittanut muistutuskirjeet niihin pientaloihin, joista ei ole saatu vastauksia paloturvallisuuden itsearviointiin määräaikaan mennessä. Tämän uutisen yhteydessä linkki sähköiseen itsearviointiin.

Pelastuslaitos  on lähettänyt huhtikuussa 2021 osalle satakuntalaisista paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen sekä ohjeet itsearvioinnin toteuttamiseen. Suurin osa paloturvallisuuden itsearvioinneista on palautettu kesän loppuun mennessä, mutta yhä on noin 1500 lomaketta on palauttamatta.

Nyt syyskuun lopulla on lähetetty muistutuskirjeet niihin kohteisiin, joista vastausta ei ole vielä saatu. Mikäli saitte muistutuskirjeen kehotetaan teitä suorittamaan paloturvallisuuden itsearviointi 14 päivän kuluessa kirjeen saapumisesta. Itsearviointi sulkeutuu 10.10.2021, jonka jälkeen palautuksia ei enää oteta vastaan. Mikäli itsearviointia ei tehdä määräaikaan mennessä, voi pelastusviranomainen tehdä kiinteistöön maksullisen palotarkastuksen.

Pientalon paloturvallisuusopas sähköisenä:

Sähköinen itsearviointiomake:

https://itsearviointi.com/satapelastus/

 

Muista ensimmäiseksi täyttää lomakkeelle saatekirjeen yläreunasta löytyvä ID-numero!

Tehdessäsi paloturvallisuuden itsearvioinnin huolellisesti, voit vaikuttaa merkittävästi omaan turvallisuuteesi. Jos havaitset puutteita, hoida ne siis kuntoon.

Satakunnan pelastuslaitos, logo