Harrastushybridin ryhmät ovat käynnistyneet Porin kouluissa

Harrastamisen Suomen mallin eli Porissa Harrastushybridin ryhmät ovat startanneet Porin alueen kouluissa. Käynnissä on tällä hetkellä 50 harrastusryhmää 27:ssä eri koulussa. Mukana on noin 500 lasta ja nuorta. Syksyllä on käynnistymässä vielä muutamia ryhmiä lisää.

Lukuvuoden 2021–2022 harrastustarjonnasta löytyy muun muassa musiikkia, luontoliikuntaa, sirkusta, parkouria, kuvataidetta, kuntosaliryhmiä, tanssia ja joukkuelajeja. Harrastukset on suunniteltu OKM:n koululaiskyselyn tulosten mukaan. 

Porin malli toimii hybridiajatuksella. Esimerkiksi luontoliikuntaan painottuvassa Selviytyjät-harrastusryhmässä luonnossa ja luonnosta tehdään taidetta. Kuvataideryhmässä tekemisen ajatusta haetaan vastaavasti liikunnan ja liikkeen kautta.

– Harrastuksia järjestetään iltapäivisin ja ryhmiä tarjotaan 1.–9.-luokkalaisille ja harrastusryhmistä tiedotetaan Wilman kautta, kertoo Harrastushybridiä luotsaava hankekoordinaattori Heini Järvenpää lastenkulttuurikeskus Kruunupäästä.

Harrastamisen Porin mallin ryhmiin otetaan mukaan kaikki Porin alueen koulut, mukaan lukien yksityis- ja erityiskoulut. 

– Esimerkiksi Tuulikellon koulussa on käynnistynyt monitoimiryhmä, jossa harrastetaan eri lajeja huomioiden oppilaiden taitotaso. Ensimmäiset kerrat käynnistyivät taidetta ja liikuntaa yhdistävillä sirkustunneilla, Järvenpää iloitsee.

Harrastamisen Suomen malli -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät avustukset kunnille. Pori on saanut avustusta 130 000 euroa. Kevään 2021 pilottivaiheeseen saadulle rahoitukselle haettiin lisäaikaa vuoden loppuun, jolloin uusi hankeraha tulee käyttöön keväälle 2022.

Harrastamisen Suomen malli, kuvituskuva jossa henkilö piirtää