Pronssikautinen miekka löytyi Paneliasta

Euran (ent. Kiukaisten) Paneliasta löytyi heinäkuun lopulla katkelmallinen pronssimiekka. Löydön teki vanhempiensa pihamaalta metallinetsimellä Matti Rintamaa.

Miekka löytyi useampana kappaleena, jotka olivat pihanurmen alla hajallaan. Esine on todennäköisesti rikkoutunut ja kulkeutunut löytöpaikalle rakennustöiden yhteydessä siirretyn peltomaan mukana jo vuosia sitten. Miekan alkuperäistä kontekstia voidaan vain arvailla, mutta mahdollisesti se on aikoinaan uhrattu Panelian muinaislahden rantaveteen, siis nykyisen viljelysaukean laidalle.

Pronssikautiset (1700-500 eaa) esinelöydöt ovat varsin harvinaisia. Kaikkiaan Suomesta tunnetaan vain vajaa 200 pronssikautista pronssiesinettä. Ajanjaksolle kuuluvia miekkoja tai tikareita on löydetty yhteensä noin 25 kappaletta, näistä kaksi jo aikaisemminkin juuri Paneliasta. Pronssikaudella muinaisen Panelianlahden ympäristö oli tiheästi asuttu, tästä kertovat alueen lukuisat hautaröykkiöt eli hiidenkiukaat. Paneliassa sijaitsee myös Suomen suurin tunnettu pronssikautinen hautaröykkiö, Kuninkaanhauta.

 

Metallinpalasia, jotka koottu valkoisen silkkipaperin päälle miekan muotoon