Markku Koppelomäki on uusi teknisen toimialan johtaja

Porin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 11. lokakuuta uudeksi teknisen toimialan johtajaksi Markku Koppelomäen.

Päätös syntyi kokouksessa pidetyn virkavaalin jälkeen äänin 32–26, yksi ääni hylättiin.

Porin kaupunginhallitus päätti aiemmin kokouksessaan 4. lokakuuta äänin 6–5 esittää Olli-Pekka Kumpulaa teknisen toimialan johtajaksi ja hänen kieltäytymisensä varalle Koppelomäkeä.

Teknisen toimialan toimialajohtajan virka oli haettavana 2.–27. elokuuta. Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 henkilöä, joista 12 hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluryhmä haastatteli syyskuussa kuutta hakijaa, joista kolme lähetettiin henkilöarviointiin.

Teknisen toimialan johtaja Markku Koppelomäki Porin metsässä