Vaikuta Satakunnan joukkoliikenteen kehittämiseen - SataMaa-hanke kerää palautetta ja kehitystoiveita

Miten Satakunnan nykyiset joukkoliikenneyhteydet toimivat? Mikä kerää kiitosta, mistä löytyy parannettavaa? SataMaa-hankkeen joukkoliikennekysely on avoinna 21. marraskuuta asti, ja vastauksia toivotaan laajasti tulevaisuuden kehittämistä varten.

Satakunnan Ammattikorkeakoulun SAMK:in SataMaa-hanke (Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle) toteuttaa kyselyn, joka kartoittaa Satakunnan joukkoliikenneyhteyksien nykytilaa sekä haluttua tulevaisuutta. Kyselyn avulla pyritään selvittämään esimerkiksi sitä, millaisia joukkoliikenneyhteyksien tulisi olla Satakunnan paremman elinvoiman kannalta. Tarkoitus on myös löytää käyttöön alusta tai sovellus, jolla voitaisiin toteuttaa kaukoliikennepilotti automaattisesti, mutta kuitenkin asiakas- ja liikennöitsijäystävällisesti.

Pitkän aikavälin tavoite on lisätä joukkoliikenteen saavutettavuutta ja käyttöastetta. Näin saadaan samalla lisättyä Satakunnan saavutettavuutta työssäkäyntiin ja matkailuun. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen vähentää myös henkilöautoliikennettä ja siten myös päästöjä.

SataMaa-hanketta rahoittaa Satakuntaliitto. Hanke on osa Satakuntaliiton ”Kasvun mahdollisuus” -suunnitelmaa, jota rahoittaa Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – rahoitus (AKKE). SataMaa-hanke sisältyy suunnitelman kohtaan 6.0 Infrastruktuuri ja tulevaisuuden liikenne Satakunnassa -kokonaisuuteen.

Kyselyyn voi vastata täällä 21. marraskuuta mennessä.

 

Linja-autoasema