Konepajanrantaan vireille asemakaavan muutos

Kaava-alue sijoittuu kaupungin keskustaan, Konepajanrantaan ja Sampo-Rosenlewin tehdasalueelle. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14. tammikuuta 2022 asti.

Kaava-alue on osa Porin teollisuusmaisemaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä osa Porin kansallista kaupunkipuistoa. Kaavalla tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusia liiketoimintoja Sampo-Rosenlewin ja muun teollisen toiminnan lisäksi sekä jokirantaan asumista ja alueita virkistyskäyttöön.

Kaavoitustyössä huomioidaan alueen erityispiirteet ja kulttuuriympäristöarvot sekä tutkitaan alueen rakennusten suojelutarpeita. Lisäksi mietitään muun muassa alueen vanhan rakennuskannan tulevaa käyttöä sekä liikenneratkaisuja. Lue lisää kaavan 609 1756 sivulta.

 

Nykyinen asemakaava (muutettava kaava rajattu punaisella viivalla). Kuva Porin kaupunkisuunnittelu.

1756 sijainti kartalla