TIEDOTE LIIKKUMISTA TUKEVAN PALVELUN/ KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

Kuljetuspalveluiden tilauskäytännöt muuttuvat

Porin sosiaali- ja perhepalvelut on kilpailuttanut kiireettömät kuljetuspalvelut hankintalain perusteella. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja asiakkaiden erityiset tarpeet huomioon ottavat palvelut Porin yhteistoiminta-alueella (Pori, Ulvila, Merikarvia).

1.1.2022 alkaen kaikki liikkumista tukevan palvelun/ kuljetuspalvelun matkat tilataan keskitetysti FCG Smart Transportation Oy:n välityskeskuksen kautta. FCG välityskeskus välittää tilaukset edelleen ajoneuvoille. Matkoja voi tilata yhden tai useamman kerrallaan.

Matka kannattaa tilata mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään tuntia ennen matkan alkua. Tilauksesta asiakas saa tilausvahvistuksen, jossa noutoaika vahvistetaan.

Tilaukset voi tehdä puhelimitse tai tilaussovelluksen kautta. Puhelun hinta on pvm/mpm hinnoittelun mukainen eikä puhelusta peritä minkäänlaisia palvelumaksuja.

FCG Smart Transportation Oy:n Välityskeskus/kyydintilaus

                      -soittamalla 02 361 034 31

-tekstiviestillä 045 739 604 23
-sähköpostilla porinsotekuljetukset@fcg.fi
-asiakassovelluksella fcg.rideit.fi

                      Asiakassovellusohjeet löydettävissä vammaispalveluiden nettisivuilta www.pori.fi.

Asiakas ilmoittaa kyydinvälityskeskukselle oman nimensä sekä seuraavat tiedot:

  • Matkatyyppi: esimerkiksi työmatka, opiskelumatka, asiointimatka, virkistysmatka
  • Osoite, josta hänet noudetaan, ja määränpään osoite
  • Mahdollinen lyhyt (max. 15 min) pysähdys matkan varrella, esim. pankkiautomaatilla käynti
  • Onko mukana saattaja tai muita kanssamatkustajia (esim. perheenjäseniä, henkilökohtainen avustaja)
  • Vakiotaksioikeus (jos sellainen on asiakkaalle myönnetty)
  • Onko mukana apuvälineitä (pyörätuoli, sähköpyörätuoli, rollaattori)
  • Onko tarve pyörätuolin porrasvedolle

Paluukyyti voidaan tilata samalla yhteydenotolla, jos paluumatka on tiedossa.

Matkakortit poistuvat käytöstä

Kuljetuspalveluiden erilliset matkakortit poistuvat käytöstä välityskeskuksen muuttuessa. Liikkumista tukevan palvelun/ kuljetuspalvelun matkoilla tulee 1.1.2022 alkaen olla mukana henkilöllisyystodistus. Palvelu on aina henkilökohtainen.

Matkustusoikeuden tarkistaminen

Porin sosiaali- ja perhepalvelut siirtää palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot kyydinvälityskeskuksen järjestelmään. Asiakkaiden välttämättömiä tietoja ovat asiakkaan perustiedot, päätöksen voimassaoloaika, myönnetty matkamäärä, matkustusoikeus, käytössä olevat apuvälineet, tarvittava ajoneuvotyyppi, avustamisen tarve ja muut erityistarpeet. Tietoja käytetään ainoastaan kuljetusten suunnitteluun.

 

 

Matkojen yhdistelyt ja yksilölliset tarpeet

Matkoja pyritään yhdistelemään muiden matkustajien matkojen kanssa. Kuljetusten yhdistelemisessä huomioidaan asiakkaan päätös, kohtuullisen matka-ajan toteutuminen, asiakkaan tarvitsema liikenneväline sekä yhdistelyyn soveltuvien ajoneuvojen saatavuus.

Kuljetusten yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille Porin kaupungin viranhaltija on tehnyt päätöksen yksinmatkustusoikeudesta.

Liikkumista tukevan palvelun/ kuljetuspalvelun matka on yksi yhdensuuntainen matka lähtöosoitteesta määränpäähän. Matka on pääsääntöisesti tehtävä lyhintä reittiä. Matkan aikana on mahdollisuus yhteen enintään 15 minuutin pituiseen välipysähdykseen, kun se tapahtuu reitin varrella (esim. pankkiautomaatilla käynti). Tarve tulee mainita kuljetusta tilattaessa. Paluu kotiin tai muuhun asiointikohteeseen on aina uusi matka.

Omavastuuosuudet

Jokaisesta yhdensuuntaisesta asiointi- ja virkistysmatkasta maksetaan joukkoliikenteen taksan mukainen omavastuuosuus.

Porin yhteistoiminta-alue perii asiakkailta yksilöidysti ja kootusti asiakasprofiilin mukaiset omavastuuosuudet kuljetuksista aina jälkikäteen toteutuneiden matkojen perusteella.

Kun kyseessä on yhdistelty matka, omavastuuta ei asiakkaalta peritä, mutta asiakkaalle myönnetyistä matkoista vähennetään matka käytetyksi.

Saattaja ja muut matkustajat

Asiakas voi käyttää yhtä henkilöä saattajana maksutta. Saattajan on tultava kyytiin samasta osoitteesta, josta asiakas lähtee tai kuljettavan reitin varrelta. Samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset voivat matkustaa mukana ilmaiseksi.

Terveydenhoitomatkat

Liikkumista tukevaa palvelua/kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissä, terveysasemalla tai lääkärin määräämissä tutkimuksissa, hoidoissa tai lääkärin määräämiin apuvälineisiin liittyviin käynteihin. Näihin matkoihin korvaus on haettava Kansaneläkelaitokselta.

Liikkumista tukevaa palvelua käytettäessä on noudatettava annettuja ohjeita. Vastoin ohjeita tehdyn matkan hinta peritään takaisin kuljetusmatkan käyttäjältä.

Lisätietoja   

Vammaispalvelut neuvonta puh. 044 701 6192
porinsotekuljetukset@fcg.fi

Huomioitavaa

Nykyistä asiakkaan käytössä olevaa matkakorttia EI tarvitse palauttaa vammaispalveluihin, vaan asiakas voi itse hävittää sen asianmukaisesti (esim. leikkaamalla saksilla kahtia).

puehlimen näytöllä reitti kartalla