Lämpeneekö teillä joulusauna? Näillä vinkeillä pidät huolta saunan paloturvallisuudesta

Sähkösaunojen paloturvallisuudesta on tärkeintä muistaa saunan käyttötapa: sauna on sauna, ei kuivaushuone tai varasto. Puulla lämpenevissä saunoissa puolestaan tulee kiinnittää erityistä huomiota hormin kuntoon.

Joulusauna on monen suomalaisen perinne. Jotta sauna on käytettävissä myös tulevina jouluina, on saunan paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Juuri julkaistun Saunapalot 2021 -teemaraportin mukaan vuosittain Suomessa sattuu keskimäärin 400 saunapaloa – siis enemmän kuin yksi joka päivä.

– Usein saunasta alkunsa saanut tulipalo ei ole sattumaa vaan seurausta ihmisen toiminnasta, toteaa palontutkinnan asiantuntijaverkoston jäsen Timo Kouki, joka työskentelee Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtavana palotarkastajana.

Tilastojen mukaan saunapalo syttyy useimmin sähkösaunasta. Sähkösaunoissa suurin riski syntyy saunatilan käyttämisestä muuhun kuin saunomiseen. Lähtökohtaisesti saunatilaa ei tule käyttää esimerkiksi varastona tai kuivaushuoneena. Jos saunatilaa kuitenkin on välttämätöntä käyttää väliaikaiseen tavaroiden varastointiin, tilaa tulee muuttaa niin, ettei kiukaan lämpeneminen ole mahdollista. Tämä hoituu joko sulakkeen tai tarvittaessa itse kiukaan poistamalla.

– Erityisen tarkkana saunan käytössä tulee olla, jos käytetään eri tilasta tai esimerkiksi mobiililaitteella hallittavia ajastin- tai etäkäynnistystoimintoja. Aina kun kiukaan laittaa lämpenemään muualta kuin saunatilasta, tulee olla aivan varma siitä, että kiukaan lämmittäminen on turvallista. Kiukaan päällä tai läheisyydessä ei saa tällöin olla mitään syttyvää, Kouki muistuttaa.

Puulla lämpenevän saunan käyttäjän puolestaan on tärkeää tarkkailla hormin kuntoa. Hormissa ei tulisi olla rakoja tai muita vaurioita, joista kipinät pääsevät karkaamaan rakenteisiin. Hormin kunto on hyvä tarkastaa vuosittain nuohouksen yhteydessä. Myös liian lähellä kiuasta säilytetyt syttyvät materiaalit, esimerkiksi polttopuut, aiheuttavat turhan paloturvallisuusriskin.

– Polttopuita on hyvä säilyttää saunan ulkopuolella, ja tuoda niitä saunaan vain tulipesään kerralla menevä määrä, Kouki ohjeistaa.

Saunan tyypistä riippumatta on tärkeää pitää sauna lämpimänä vain sen aikaa, kun sitä käytetään. Puulämmitteisen saunan liika lämmittäminen voi vaurioittaa hormia. Sähkösaunan turha päällä pitäminen puolestaan voi aiheuttaa syttymisriskin esimerkiksi saunan paneloinnille. Saunan rakenteisiin liittyen tulee huomioida se, että esimerkiksi lauteista tulee olla kiukaaseen valmistajan ohjeiden mukainen suojaetäisyys.

Saunapalot eivät siis syty sattumalta. Saunapalojen teematutkimuksessa tehdyn arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa saunapaloista on ihmisen toiminnasta johtuvia. Joulusaunoja lämmittäessä onkin hyvä muistaa myös, että oman toimintakyvyn madaltuminen esimerkiksi alkoholinkäytön seurauksena aiheuttaa turhan turvallisuusriskin saunoessa.

Turvallisia löylyjä sekä joulusaunaan että talven saunailtoihin!

 

Lisätietoja saunapalojen teematutkinnasta:

Antti Halmela
Palontutkinnan asiantuntijaverkoston varapuheenjohtaja; projektipäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Puh: 044 701 1507
Email: antti.halmela@satapelastus.fi

Scandic Pori sauna