Poriksessa kaupunkilaiset tarkastelivat torisuunnitelmia ja pohtivat strategiaa

Kauppatorin laidalle avattiin 9.–12.12. ajaksi Poris, jossa kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä kauppatorin yleissuunnitelman eri luonnosvaihtoehdoista ja kaupungin tulevaisuuden suunnasta Pori 2030 -strategian valmisteluun liittyen. Keskustelu paikan päällä ja verkossa oli aktiivista ja näkemyksiä jatkosuunnitteluun saatiin monipuolisesti.

Torimaisuuden turvaaminen ja saavutettavuus nousivat keskusteluissa esiin

Poriksessa ja aikaisemmin järjestetyissä työpajoissa nousseet näkemykset keskittyivät pääosin kuuteen teemaan: torimaisuuden turvaamiseen, saavutettavuuden varmistamiseen, toimintojen monipuolistamiseen, viihtyisyyden lisäämiseen ja erottautumisen sekä kunnossapidon varmistamiseen.

– Torimaisuuden ja torikaupan puolesta puhujien näkemyksissä perinteiselle torimyynnille toivottiin riittävästi tilaa ja nykyaikaista infrastruktuuria (vettä, viemäröintiä). Lisäksi torimyyntipaikkojen toivottiin sijoittuvan lähelle asiakasvirtoja (pysäköintipaikat ja kävelyalueet) ja keskenään tasa-arvoisiin paikkoihin, lisää yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja.

Yleinen ja vilkas keskustelunaihe oli myös torin saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla, henkilöautojen osalta keskustelua käytiin muun muassa pysäköintipaikkojen riittävyydestä, sijoittelusta ja aikarajoitteisuudesta. Kivioja kertoo, että keskustelu nykyisten torimyyjien kanssa on ollut erittäin antoisaa, hyvin perusteltuja näkemyksiä tuotiin runsaasti esiin työpajoissa ja Poriksessa.

Yleistä keskustelua käytiin myös pyöräilyn ja jalankulun olosuhteista torilla ja esiin nousivat kommentit sujuvista reiteistä, esteettömyydestä ja pyöräpysäköintipaikkojen määrästä sekä laadusta (muun muassa pyöräkatokset, runkolukitus). Runsaasti keskustelua käytiin myös konsultin ehdottamista ratkaisuista viihtyisyyden ja oleskelun parantamiseksi, leikkialueesta ja sen laajuudesta sekä torin hyödyntämisestä eri toimintoihin sekä tapahtumiin.

Kommentit ja keskustelut antavat hyvän pohjan jatkosuunnitteluun. Työpajojen ja Poriksen tuloksista laadittuun yhteenvetoon voi tutustua tarkemmin verkkosivuilla.

Kauppatorin suunnittelun ja keskustan liikenneverkkosuunnittelun yhteensovittaminen

Liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät teemat ovat kauppatorin kehittämisen osalta keskeisiä ja torin yleissuunnitelmatyön yhteensovittaminen käynnistyvän keskustan liikenneverkkosuunnittelun kanssa nähdään tärkeänä. Jatkosuunnittelun osalta aikatauluja ja tavoitteita yhteensovitetaan, ja tietoja kauppatorin yleissuunnittelusta tuodaan osaksi keskustan laajempaa liikenneverkkosuunnittelua. Kaupunkilaisten ja sidosryhmien kommenttien sekä työn ohjausryhmän näkemysten pohjalta konsultti laatii lopullisen yleissuunnitelman päätöksentekoon. Ennen päätöksentekoon viemistä kauppatorin yleissuunnitelman ehdotuksesta laaditaan vaikutusten arviointi ja ehdotus viedään keskeisimpien sidosryhmien (muun muassa Porin Yrittäjät ry, Porin kaupunkikeskusta ry, Torikauppiasyhdistyksen ja eri kulkumuotojen edustajatahot) lausuttavaksi.

– Tavoitteena on, että kaupungilla on nykyistä torimyyntiä tukeva ja toria elävöittävä laaja-alainen kokonaiskuva, yleissuunnitelma, valmiina päätöksentekoon vietäväksi ennen kesää, toteaa kaupunginarkkitehti ja ohjausryhmän puheenjohtaja Mikko Nurminen.

Strategian tekoon mukaan koko kaupunki

Poriksessa kaupunkilaisilla oli lisäksi mahdollisuus vaikuttaa myös kaupungin tekeillä olevaan uuteen Pori 2030 -strategiaan. Uuden kaupunginvaltuuston yksi tärkeimmistä tehtävistä on päivittää Porin strategiaa, joka ohjaa toimintaa ja on kaupungin keskeisin kehittämissuunnitelma myös pitkällä aikavälillä. Strategiatyöhön voivat osallistua asukkaiden lisäksi eri sidosryhmät, kuten yrittäjät, poliittiset päättäjät ja kaupungin työntekijät. Osallistumisen tapoja Poriksen lisäksi ovat vuoden loppuun asti avoinna oleva strategiakysely sekä asukastilaisuudet, joita kaupunki järjestää vuodenvaihteen molemmin puolin. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus hyväksyä strategia vuoden 2022 keväällä.

– Strategia tulee ulottumaan ja näkymään myös arjen teoissa, ja siten koskettaa jokaista porilaista jollakin tapaa. Toivommekin, että mahdollisimman moni haluaa vaikuttaa Porin kaupungin strategiaan, toivoo kaupungin strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.

Kaupunkilaisten ajatuksia ja ideoita kuultiin Poriksessa erityisesti kaupungin vetovoiman, vapaa-ajan viettotapojen sekä asuin- ja elinympäristön suhteen. Vastaukset noudattivat tuttua kaavaa teemoista, jotka usein nousevat Poria koskevissa keskusteluissa esiin. Opiskelijoiden sitouttaminen kaupunkiin pysyvämmin jo opiskeluiden aikana, Etelärannan elävöittäminen sekä kattavien liikuntamahdollisuuksien ylläpito keräsivät useita mainintoja asioina, joita kaupunkilaiset näkivät tärkeinä tekijöinä Porin tulevaisuuden kannalta houkuttelevana asuinkaupunkina. Nykyhetkellä Porin tunnettuutta ja mielekästä imagoa viestivänä tekijänä pidettiin erityisesti matkailun yhtä kärkikohdetta Yyteriä, Pori Jazzeja sekä SuomiAreenaa.

Poris pohjoiskauppatorilla joulukuussa 2021