Ilmiöitä ja tekemisen meininkiä – teemakuukaudet vievät asukkaat hyvinvoinnin lähteille

Porissa tehdään monipuolista ja toimialarajat ylittävää hyvinvointityötä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Porin kaupungin sosiaalisessa mediassa toteutettavat hyvinvoinnin teemakuukaudet pureutuvat tarkemmin hyvinvointiin eri kohderyhmien näkökulmasta. Tammikuun teemana olivat lapset ja lapsiperheet.

Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta, sillä Suomen UNICEF on palkinnut Porin kaupungin pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi myöntämällä Porin kaupungille jo kaksi kertaa lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Porin kaupunki on noudattanut UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia vuoden 2016 alusta asti ja ensimmäisen lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Pori sai vuonna 2018 ja viimeisimmän vuonna 2020. Vuonna 2020 myönnetty tunnustus on annettu seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Liikunta on tärkeä osa lapsien ja lapsiperheiden hyvinvointia. Porissa lasten liikkumiseen on kiinnitetty huomiota monelta kantilta. Harrastamisen Suomen malli on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lasten liikuntamaa on liikunnan riemua huokuva tapahtuma, joka järjestetään kevät- ja syyskaudella lähes joka toinen sunnuntai. Karhuhallissa järjestettävä tapahtuma tarjoaa lapsiperheille mahdollisuuden liikkua yhdessä eri lajien ja toimintojen parissa.

Liikuntapalvelut on aktiivisesti järjestämässä liikuttavaa toimintaa lasten lomakausille sekä myös mukana monipuolistamassa koululaisten aktiivisuutta. Porissa kaikki ala- ja yläkoulut ovat ilmoittautuneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu –toimintaan. Liikunnallinen harrastus on tärkeää tehdä mahdolliseksi jokaiselle. Liikuntapalvelut järjestääkin toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille soveltavaa liikuntaa Sporttiskerhossa ja eritasoisissa uintiryhmissä.

Myös kulttuuri toimii isona osana hyvinvointia. Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on perheiden ykköspaikka Porissa. Kruunupään toiminta tavoittaa perheet aina odotusajasta nuoruuteen. Sen toimintaan pääsee mukaan jo neuvolan perhevalmennuksessa ja myös päiväkodeissa sekä kouluissa Kruunupään ammattitaiteilijat ovat jo tuttuja kumppaneita. Lisäksi musiikki tekee hyvää mielelle ja sydämelle! 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Pori Sinfonietta aloitti vuonna 2018 kummilapsiprojektin ja kutsui Suomi100-juhlavuonna 2017 syntyneet porilaiset lapset kaupunginorkesterin kummilapsiksi. Kummilapsiperheille järjestetään vuosittain maksuton kummilapsitapahtuma.

Tammikuun teeman aikana päästiin myös syventymään suun terveydenhuoltoon ja siihen liittyviin tärppeihin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Muun muassa suun terveydenhuollon perhevalmennuksen opetusvideosta löytyy paljon tietoa ja ohjeita koko perheen suun terveydenhuoltoon.

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Tulokset käsitellään koulukohtaisesti ja suunnitellaan tarpeen mukaiset keinot hyvinvoinnin edistämiseen. Mukaan pohdintaan otetaan oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat. Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään myös kaupungin strategisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja hyvinvointisuunnitelmassa.

Porissa toimii tällä hetkellä kaksi Icehearts- joukkuetta. Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Porin ensimmäinen joukkue toimii Länsi-Porin alueella ja toinen joukkue toimii Meri-porin alueella. Porin kaupunki laajentaa Icehearts- toimintaa kahdella uudella joukkueella kevään 2022 aikana.

Julkaisut pohjautuvat laajasta hyvinvointikertomuksesta esiin nousseisiin aihekokonaisuuksiin. Teemakuukausien julkaisut toteutetaan Porin kaupungin Instagram- ja Facebook -tileillä.

Porin kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017–2021 on luettavissa kokonaisuudessaan täältä

 

Päiväkotilaiset välitunnilla