Sivistyslautakunta käsitteli Enäjärven koulurajoja ja Liisantorin vuoroja kokouksessaan

Sivistyslautakunta keskusteli tänään 1. helmikuuta kokouksessaan Enäjärven ja Meri-Porin koulurajoista. Samassa kokouksessa sovittiin, että jatketaan Liisantorin mailattomien ja mailallisten vuorojen kokeilua. 

Sivistyslautakunta pyysi viranhaltijoilta lisäselvitystä Enäjärven ja Meri-Porin koulurajoihin. Erityisesti lautakunta halusi selvityksiä koulumatkaturvallisuuteen liittyvistä asioista sekä kiinnitti huomiota tiedottamisen parantamiseen valmistelun yhteydessä.

– Kuulimme tänään kattavan ja yksityiskohtaisen selvityksen viranhaltijoilta tilanteesta, lapsien koulumatkasta ja siihen liittyvästä turvallisuudesta. Aiheesta keskusteltiin pitkään ja perusteellisesti. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti alkuperäisen esityksen koulurajoista, eikä edellytä siihen muutoksia, toteaa sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki

Liisantorin mailattomien ja mailallisten vuoroja jatketaan

Liisantorin mailattomien ja mailallisten vuoroja jatketaan tämän luistelukauden loppuun. 

– Teemme kevään aikana asukkaille kyselyn käyttökokemuksista ja selvitämme erilaisia teknisiä vaihtoehtoja tulevia luistelukausia varten. Esittelemme tuloksia ja vaihtoehtoja kesäkuun kokouksessa lautakunnalle, toteaa liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Myös Urheilukeskuksen tekojääradan maksuttomuutta jatketaan aiemman päätöksen mukaisesti. Lisätietoa ja Liisantorin vuoron löytyvät aiemmasta uutisesta

Sivistyslautakunta