Porin kaupunki ostaa HC Ässät Pori Oy:n omistamat Kiinteistö Oy Porin Jäähallin osakkeet

HC Ässät Pori Oy on ilmoittanut olevansa taloudellisissa vaikeuksissa. Tästä syystä Porin kaupunki on neuvotellut järjestelystä, jossa Porin kaupunki ostaa HC Ässät Pori Oy:ltä tämän omistamat Kiinteistö Oy Porin Jäähallin osakkeet. Kaupunginhallituksella on asiassa päätösvalta ja asia käsitellään maanantaina 14. helmikuuta pidettävässä kokouksessa.

Neuvotellun järjestelyn toteutuessa HC Ässät Pori Oy vapauttaa jäähalliyhtiöön sitomansa pääoman. Samalla HC Ässät Pori Oy solmii jäähalliyhtiön kanssa 10 vuoden mittaisen vuokrasopimuksen.

Kauppahinnan määrittämiseksi on saatu kaksi ulkopuolisten tahojen laatimaa arviokirjaa. Näitä perusteena käyttäen HC Ässät Oy Porin omistaman 44 %:n osuuden arvoksi on neuvoteltu 4,9 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon HC Ässät Pori Oy:n jäljellä olevat lainavastuut ja velka jäähalliyhtiölle, velaton kauppahinta on 488 192,61 euroa. Tämän kauppahinnan maksamiseen kaupunki käyttää vuoden 2022 talousarviossa yritysjärjestelyjä varten osoitettua määrärahaa.

Samassa yhteydessä jäähalliyhtiön yhtiömuotoa muutetaan. Tarkoituksena on luopua keskinäisyydestä, minkä seurauksena jäähalliyhtiö hallitsee kaikkia Isomäki Areenan tiloja ja vuokraa niitä HC Ässät Pori Oy:n lisäksi Porin kaupungille ja tapahtumajärjestäjille. Porin kaupunki jakaa nykyiseen tapaan jäävuorot harrastajille.

Kiinteistö Oy Porin Jäähalli on perustettu jäähallin viimeisimmän, vuonna 2016 valmistuneen, peruskorjauksen rahoittamiseksi. Se on merkitty kaupparekisteriin 3. huhtikuuta 2014.

Porin kaupunki on sijoittanut jäähalliyhtiöön apporttina jäähallirakennuksen, minkä lisäksi yhtiö on rahoittanut peruskorjausta lainarahoituksella, jonka kokonaispääoma oli 10 150.000 euroa. Tästä lainapääomasta oli Porin kaupungin vastuulla alun perin 4 726 429,38 euroa ja HC Ässät Pori Oy:n vastuulla 5 423 570,62 euroa.

Isomäki Areena kesällä