Syksyllä sujuvampia koulumatkoja joukkoliikenteellä Meri-Porissa

Koulujen aikataulumuutosten ansiosta koululaisten odotusajat lyhenevät, kun joukkoliikenteen säännöllinen vuorotarjonta osuu nykyistä paremmin koulujen tuntien alkamis- ja päättymisaikoihin.

Uudet aikataulut mahdollistavat kaikille Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun oppilaille yhdeksän aamut. Makholman, Preiviikin ja Paarnorin suunnalta ajetaan päivittäin suorat vuorot kouluille sekä kahdeksalta että yhdeksältä alkaville oppitunneille.

Muutos helpottaa koulujen lukujärjestysten suunnittelua ja koululaiset saavat jokusen myöhäisemmän herätyksen arkisin. Samalla koulun päättymisaikoihin saadaan lisää vaihtelua, jolloin kotimatkojen vuorot ruuhkautuvat vähemmän. Iltapäivisin Makholman suunnalla asuvat koululaiset edelleen vaihtavat linjalta 35 linjalle 7 Maalaiskunnantiellä. 

Meri-Porin yhtenäiskoulussa uudet aikataulut otetaan hyvillä mielin vastaan.  

– Täällä Meri-Porissa tieto aikataulujen parannuksista otettiin henkilökunnan parissa vastaan erityisen huojentuneina, koska niin suuri osa koulun oppilaista on riippuvaisia päivittäisestä joukkoliikenteestä. Erityisen tärkeänä koettiin Makholma-Preiviiki-Paarnoori suunnan merkittävä parannus, kun sieltäkin suunnalta lapset ja nuoret pääsevät syksystä alkaen aamuisin kouluun myös yhdeksältä. Tämä muutos vaikuttaa positiivisesti myös Kyläsaaren koulun oppilaiden koulumatkoihin. Oppilaat saavat tarkat tiedot aikataulumuutoksista sitten, kun saamme lopulliset päätökset tiedoksemme, kertoo Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtori Toni Ranne.

Meri-Porin koululaisten huoli nousi vahvimmin esiin, kun palautetta joukkoliikenneuudistuksesta saatiin.

– Uskoin, että parhaiten pääsisimme kaikkia tyydyttävimpään ratkaisuun lisäämällä vuoropuhelua ja pyrkimällä määrärahojen rajoissa löytämään mahdollisimman hyvät vuorot erityisesti meriporilaisia koululaisia huomioiden. Vuoropuhelu koulujen rehtorien ja joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa oli toimivaa ja uskoisin, että päädyimme useimpia tyydyttävään ratkaisuun. Mahdollisten haasteiden parantamista tulemme jatkamaan jatkossakin, jotta joukkoliikenne kaupungissamme olisi mahdollisimman toimivaa, toteaa joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Jussi Ihamäki.   

Säännölliset aikataulut helpottavat kaikkien matkustajien liikkumista joukkoliikenteellä.

– Pihlavan, Kyläsaaren ja Uudenniityn alueella matkustus on säilynyt lähes ennallaan talveen 2020–21 verrattuna. Alueen aikuiset kausilippumatkustajat suosivat linjan 34 vuoroja Karjarannan kautta keskustaan, todennäköisesti nopean matka-ajan takia, sanoo joukkoliikennepäällikkö Merika Lanne

Koulujen ja joukkoliikenteen vuorojen yhteensovittaminen ei lisää vuorotarjontaa

Pihlavasta Kyläsaaren ja Uudenniityn kautta keskustaan ajetaan vuoroja puolen tunnin välein, Yyteristä ja Kaanaasta tunnin välein. Reposaaresta ja Mäntyluodosta ajetaan useammin 43-reittiä Pihlavan kautta keskustaan, mikä hidastaa matka-aikaa keskustaan mutta lisää asiointiliikenteen mahdollisuuksia koulupäivän aikana. 

– Makholman, Preiviikin ja Paarnoorin 7-linjan aikatauluja sovitellaan yhteen siten, että yhtenäiskoululle ajettavista vuoroista on vaihtoyhteys Meri-Porista keskustaan ajaviin vuoroihin. Keskustassa asiointi on helpompaa iltapäivällä, kun keskustasta ajetaan suoria vuoroja edestakaisin Makholmaan tunnin välein, selventää Lanne.  

Arki-iltojen vuorotarjonta on nyt suunniteltu nopeat matka-ajat etusijalla eli vuoroja tarjotaan linjoilla 40M keskustasta Mäntyluotoon ja Reposaareen sekä linjalla 34 keskustasta Uudenniityn, Kyläsaaren ja Pihlavan kautta Kaanaaseen ja Yyteriin. Reittien takia iltaisin ei ole suoria yhteyksiä esimerkiksi Kyläsaaresta Mäntyluotoon.

– Koulujen kautta joukkoliikennesuunnittelijat kysyvät koululaisten ja perheiden mielipiteitä, miten joukkoliikenne toimii vapaa-ajan matkoilla Meri-Porissa sekä keskustan ja Meri-Porin välillä. Vastausten perusteella iltojen ja viikonloppujen vuorotarjonnan muutokset ovat mahdollisia. Iltoihin ja viikonloppuihin ei tule nykyistä enempää myöhäisvuoroja määrärahojen rajallisuuden takia, jatkaa Lanne.

Joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurannasta 11.10.2021 jätetyn valtuustoaloitteen käsittely on jatkunut sivistyslautakunnassa 18.1. ja joukkoliikennejaostossa 25.1. Kaupunginhallitus tutustui lausuntoihin 14.2.2022 § 103 ja palautti asian jatkovalmisteluun. Kaupunginhallitus kehotti suunnittelemaan Meri-Porin joukkoliikenteeseen parannuksia koululaisille.

Tavoitteen toteuttamiseksi Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun rehtorit, joukkoliikennejaoston puheenjohtaja ja joukkoliikennesuunnittelijat ovat neuvotelleet, millaisia muutoksia joukkoliikenteeseen ja koulujen aikatauluihin olisi tarpeen tehdä, jotta koulumatkojen sujuvuus paranisi. Joukkoliikennejaostolle esitetään neuvottelujen perusteella suunnitellut uudet aikataulut ja mahdolliset reittimuutokset päätettäväksi seuraavassa kokouksessa 29.3. 

 

Linja-auton matkustaja