Meri-Porissa kaavoja nähtävillä

Tyltyn ja Isokatavan alueilla parannetaan rataliikenteen turvallisuutta ja Tahkoluodon edustan Merituulipuiston laajennuksen osalyleiskaavalla osoitetaan alue tuulivoiman rakentamiselle.

Tyltyn kaupunginosan kaavamuutoksella poistetaan rautatietasoristeys ja Isokatavan vanhentunut asemakaava kumotaan. Molempien osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnokset ovat nähtävillä 20. huhtikuuta asti.

Lue lisää: Tyltyn kaavan 609 1763 aineistot ja Isokatavan kaavan 609 1764 aineistot

Merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan uudelleen käynnistämisen takia kaavaluonnos on nähtävillä 8. toukokuuta asti. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavaprosessin loppuun asti. Lue uutinen aiheesta.

 

Kartta Meri-Porin alueesta, Porin karttapalvelu