Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaava luonnosvaiheessa

Suunnitelma koskee enintään 43 tuulivoimalan sijoittamista Tahkoluodon edustalla olevalle merialueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat nähtävillä 7.4.–8.5. välisenä aikana.

Porin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28. maaliskuuta asettaa Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimahanketta koskevan osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville (MRL 62 §, MRA 30 §). Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana (MRL 77 a §).

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan aineistoihin voi tutustua Porin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/merituulipuisto.

Mahdolliset mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti Porin kaupunkisuunnitteluun: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 Pori, kaupunkisuunnittelu@pori.fi tai käyntiosoite Yrjönkatu 13 (Palvelupiste Porina).

Kaavaluonnoksesta pidetään yleisölle avoin esittelytilaisuus torstaina 28. huhtikuuta kello 18–20 Reposaaren VPK:n Juhlatalolla osoitteessa Amiraalinkatu 6.

Tahkoluodon merituulipuisto