Muualla hyvä, kotona paras - Noormarkun kotiinkuntoutusosasto auttaa ikäihmistä palaamaan arkeen

Tiesitkö, että Noormarkussa sijaitsee edistyksellinen, ikääntyneiden kuntoutukseen keskittynyt yksikkö, jonka tavoitteena on saada yli 65-vuotiaat asiakkaat kuntoutumaan takaisin kotiin, omaan arkeensa? 

Kotona tai ulkona kaatuminen, sairastelun heikentämä yleisvointi, alkavien muistiongelmien myötä heikentynyt kyky pärjätä arjessa. Esimerkiksi näistä syistä osa 35 paikkaisen Noormarkun kotiinkuntoutusosaston asiakaspaikoista on tälläkin hetkellä varattu. 

Asiakkaat ohjautuvat Noormarkun kotiinkuntoutusosastolle Satasairaalan tai perusturvan osastoilta, kun välitön sairaalahoidon tarve on väistynyt, mutta kotiin palaaminen ei syystä tai toisesta ole onnistunut. 

Noormarkussa jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan oma kuntoutumisen polku yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Asiakkaan voimavarat ja kotona pärjäämisen haasteet selvitetään perusteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä lääkärin, fysioterapeuttien, hoitajien, kuntoutusohjaajan ja sosiaalityöntekijän kanssa. 

Kuntoutuksessa asiakasta voidaan auttaa ja tukea usein eri tavoin. Useat asiakkaat hyötyvät fysioterapiasta ja erilaisista apuvälineistä. Kuntoutusjakson mielekkyyttä ja laatua parantavat myös käytössä olevat erilaiset hyvinvointiteknologian välineet, kuten jättikokoiset tabletit ja liikuntalaatat. 

- Fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ohella tärkeää on huomioida psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen, eli muistin, hyvinvointi. Esimerkiksi ravitsemus ja siihen liittyvä apu on keskeisessä roolissa, kun mietitään kuntoutumista ja kotona asumista. Joskus myös selkeät päivärytmit, erilaiset askartelutuokiot ja seura itsessään ovat hyviä apukeinoja, sillä yksinäisyyttä on paljon, yksikön apulaisosastonhoitaja Kati Rauhalammi kertoo. 

Rauhalammi tähdentää, että kuntoutusosastolla asiakkaalle annetaan aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia toipumiseen. Kuntoutusosastolle otetaan mieluusti asiakkaiksi myös sellaisia osastohoidossa olevia asiakkaita, joiden tilanne kotona pärjäämisen suhteen on hieman epäselvä. Osastolla on keinoja ja välineitä perusteellisesti selvittää, pärjääkö asiakas edelleen kotona.

Kotikäynnit keskeinen osa kokonaisuutta

Lähes kaikille kuntoutujille tehdään kotikäynti jo ennen kotiutumista. Kotikäynnillä fysioterapeutti ja kotiutushoitaja arvioivat apuvälineiden tarvetta ja katsovat, miten arjen perustoiminnot, kuten wc-käynnit, sujuvat. Tarvittaessa asuntoon järjestetään muutostöitä, lainataan pieniä apuvälineitä tai ohjataan asiakkaan omaiset apuvälinelainaamon palveluiden piiriin. 

Kotiutuksen yhteydessä kotiutushoitaja menee asiakkaan kotiin yhdessä hänen kanssaan ja varmistaa, että kotiutuminen on turvallista, tarvittavat apuvälineet ovat paikallaan ja helppoja käyttää. 

Kotiutumisen yhteydessä voidaan sopia myös kotikokeilusta, jolloin osastolla säästetään asiakkaalle paikkaa, mikäli kotiutuminen huolestuttaa tai tuntuu epävarmalta. 

- Kuntoutumisen polku ei lopu siihen, kun asiakas poistuu Noormarkun yksiköstä omaan kotiinsa. Otamme asiakkaaseen myöhemmin kotiutumisen jälkeen yhteyttä, kysymme vointia ja kuulumisia. Haluamme varmistaa, että asiakas aidosti pärjää kotona, Rauhalammi huomauttaa. 

Selkeä hoitopolku, tekemisen meininkiä ja laadukasta palvelua

Monet perusturvan asiakkaat muistavat Noormarkun yksikön akuuttina lyhytaikaisosastona, jollainen se aiemmin oli. Toiminta on kuitenkin merkittävällä tavalla muuttunut perusturvan tuottavuusohjelman ja siitä saadun rahoituksen myötä. Nyt yksikössä keskitytään uraauurtavalla tavalla kuntoutukseen ja siihen, että asiakas palaisi kokonaisvaltaisen kuntoutusjakson jälkeen takaisin omaan kotiinsa. 

- Toimintaa koskeva muutos ei ole vielä tullut tutuksi, joten osa asiakkaistamme on kertonut alkuun hieman epäröineensä yksikköön tulemista. Kuntoutusjaksonsa jälkeen he ovat kuitenkin olleet ihmeissään, miten upeaa ja kokonaisvaltaista apua he ovat meiltä saaneet, Rauhalammi kertoo. 

Asiakkaan hoitoketjusta on hiottu mahdollisimman selkeä ja suoraviivainen, jotta asiakkaalla on mahdollisuus keskittyä tärkeimpään, eli kuntoutumiseen. Kehittämistoimenpiteet jatkuvat vuoden 2022 aikana muun muassa kuntoutus- ja virikehuoneen remontilla sekä esteettömän asumisen ja iäkkäiden ravitsemussuosituksiin liittyvien hankkeiden kautta. 
 

Kuntoutuja tekemässä askelharjoituksia moto tiles -liikuntalaatoilla yhdessä hoitajan kanssa