Mikkolantien tasoristeys suljetaan ratatöiden ajaksi

Pori-Aittaluoto-rataosuudella suoritetaan ratatöitä 30.4.–1.5. kello 22–06 välisenä aikana. Töiden johdosta Mikkolantien tasoristeys sekä Ojantien ja Tolppatien kevyenliikenteen ylityspaikat suljetaan mainittuna ajankohtana.

Töiden aikana Mikkolantien moottoriliikenne ohjataan radan toiselle puolelle Kouvontien tasoristeyksen kautta. Kiertoreitti on esitetty oheisessa karttakuvassa.

Mikkolantien ratatöiden liikenteenohjaus