Porin kansallinen kaupunkipuisto yhdistää alueen historiaa ja tulevaisuutta

Porin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta perjantaina 6. toukokuuta 2022. Koronapandemia nosti luonnon ja kansallispuistojen kävijämääriä Suomessa. Eristäytymisen pyörteessä on ollut ilo päästä kotoa ovesta ulos; mustikkametsään, leikkipuistoon, lenkkipoluille. Viheralueet ja kulttuuriympäristöt ovat olleet käytettävissä koko sulun ajan myös kaupungissa. Urbaanit kansalliset kaupunkipuistot ovat olleet avoinna.

Porissa on ollut 20 vuotta oma, kaupungin keskustasta kolmeen suuntaan levittäytyvä yhtenäinen kansallinen kaupunkipuisto. Kaupunkilaisille ja muille kävijöille kansallinen kaupunkipuisto on tarjonnut lukemattomia tapahtumia, virkistystä, kulttuuria, liikuntaa ja erilaisia viherympäristöjä aivan kaupungin keskustassa.    

– Ymmärrys lähiluonnon elinvoima- ja vetovoimamerkityksestä kaupunkialueilla on laajassa mittakaavassa vasta muodostumassa. Kaupunkipuistot ovat asukkaiden tärkeä arjen ympäristö. Ne edistävät olemassaolollaan kaupunkilaisten elpymisen ja innostumisen kokemuksia, toteaa projektipäällikkö Heli Nukki.   

Kansallisen kaupunkipuiston juhlavuoden tapahtumina on luvassa opastettuja kävelykierroksia, nuorten kaupunkilaisten mukaan kutsumista sekä alueiden monien reittien opastuksen ja saavutettavuuden parantamista. Kaupunkipuiston perustamispäivänä 6. toukokuuta istutetaan perinteisiä merkkipäivän kirsikkapuita. Istutus tapahtuu Hanhiluodossa kello 10.00 ja paikalla on kaupunkipuiston kehittämisestä vastaavia henkilöitä. Kirsikkapuiden istutus on pienimuotoinen perinne, jolla on haluttu juhlistaa kaupunkipuistoa arvokkaassa kulttuurimaisemassa ja samalla luoda Hanhiluotoon ja Porttaalitunnelin kupeeseen kukkivat pienet kirsikkametsät.  

Kansallisen kaupunkipuiston kehittämisen yhtenä tavoitteena on lisätä kaupunkipuiston avoimuutta osallistumisen paikkana ja suunnitella keskustan arvokkaimman ympäristön tulevaa käyttöä.   

– Kaupunkikuvan, kestävyyden, kaupunkilaisten identiteetin ja rohkeuden yhdistäminen on haasteellinen tehtävä, jonka satoa tämän päivän nuoret korjaavat tulevaisuudessa, sanoo kaavasuunnittelija Vuokko Kemppi-Vienola.  

Ympäristöministeriön 6.5.2002 vahvistama Porin kansallinen kaupunkipuisto on järjestyksessään toinen Suomen kaupunkipuistoista. Pori on aktiivisesti mukana kehittämässä kaupunkipuistoja yhdessä muiden kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaneiden kaupunkien kanssa. Pori on sitoutunut kaupunkipuiston perustamisesta lähtien ekologisiin ja kulttuurisiin, kuten kestävyyden, monimuotoisuuden, sijoittumisen ja laajuuden tavoitteisiin. Tämä sitoutuminen toistuu uudessa kaupunkistrategiassa 2030 ja tulevassa kaupunkipuiston kehittämistyössä.  

Kaupunkipuistot kertovat ainutlaatuista ja edelleen kehittyvää tarinaa suomalaisten kaupunkien kulttuurin ja lähiluonnon vaiheista, kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista ja ilmiöistä. Porin kansallinen kaupunkipuisto tarjoaa vuodenajoittain vaihtuvan näyttelyn jokisuiston ja teollisuuskaupungin arvokkaimmista ympäristöistä ja kaupungin olemuksen vaiheista. Maisema on kulkenut mukana tähän päivään asti ja kulkee edelleen mukana varpustaen kohti tulevaisuuden horisonttia.   

  

Keväisiä oksia