Porissa selvitetään asukkaiden mielipiteitä kaupungin teknisistä palveluista – osallistu kyselyyn

Porilaisille on avattu yhdyskuntateknisiä palveluita koskeva verkkokysely, jossa mielipiteensä voi kertoa esimerkiksi katujen ja pyöräteiden kunnosta, katuvalaistuksesta sekä puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta. Kyselyssä on mukana myös vesihuoltoa ja pelastustoimen palveluita koskevia kysymyksiä.

Kyselyn avulla selvitetään muun muassa oman asuinalueen tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä, yleisten paikkojen turvallisuutta sekä toimenpiteitä katuympäristön ja puistojen viihtyisyyden parantamiseksi.

Kyselyyn pääsee vastaamaan täällä. Vastausaikaa on 11. kesäkuuta asti.

– Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, joten asukkailla onkin nyt erinomainen mahdollisuus nostaa esille niitä asioita, joita he katsovat tarpeelliseksi vahvistaa, kannustaa infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.

Avoimen verkkokyselyn ohella 1500 satunnaisotannalla valittua kaupunkilaista saa postin mukana kutsun osallistua tutkimukseen. Tulosten luotettavuuden varmistamisen vuoksi kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista.

Yhdyskuntateknisiä palveluja koskeva kysely on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:n vuosittain toteuttamaan valtakunnallista tutkimusta, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungeissa eri puolilla Suomea. Tänä vuonna kysely tehdään 25 kaupungissa ja kunnassa. Tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa.

 

Aurinko säteilee lehtien lomasta