Kaavoja nähtävillä

Vähäkatavan ja Isokatavan asemakaavaluonnokset sekä Lavian Kallion ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä.

Vähäkatavassa poistuu rautatietasoristeys ja Betlehemintien linjausta muutetaan.
Kaavan 609 1762 aineistot

Isokatavassa poistetaan niin ikään rautatien tasoristeys ja muutetaan Kappelintien linjausta.
Kaavan 609 1760 aineistot

Molempien asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja luonnosvaiheen aineistot ovat nähtävillä samaan aikaan. Kaavoista voi antaa palautetta 20. kesäkuuta asti.

Lisäksi Lavian Nokkamaalla muutetaan ranta-asemakaavalla nykyinen rakennuspaikka ympärivuotiseen asumiseen sekä osoitetaan lisää vapaa-ajan rakennuspaikkoja. Kaavassa huomioidaan myös alueella sijaitsema muinaismuistolain nojalla suojeltu kohde suojarajoineen. Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävänä 17. kesäkuuta asti.
Kallion ranta-asemakaavan aineistot

 

Pihlajapuun lehtiä keväällä, taustalla sininen taivas.