Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi näkyy Diakissa sanoissa ja teoissa

Kymmenen vuotta sitten tehtiin historiaa, kun Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulun arvonimi myönnettiin Porissakin toimivalle Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakille. Porista puolestaan tuli Reilun kaupan kaupunki toisena Suomessa vuonna 2008. Reilun kaupan periaatteet näkyvät niin Diakin Porin-kampuksen arjessa kuin organisaatiostrategiassa syvemminkin – ja liittyvätpä ne vahvasti tulevan lauantain perinteiseen Porilaiseen peräkonttikirppikseenkin, jonka käytännön valmisteluista vastaa joukko Diakin opiskelijoita.

Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen hakemisen valmistelut alkoivat vuonna 2011, jolloin asiaa ajamaan perustettiin valmisteluryhmä. Ryhmän tehtävänä oli esittää ajatusta korkeakoulun johdon suuntaan. Jo tuolloin oli selkeää, että Reilun kaupan toimintaperiaatteet ja arvot sopivat erityisen hyvin Diakin arvoihin ja ajatuksiin yhteiskuntavastuusta. Alkuperäisen ajatuksen innostajana toimivat yksittäiset henkilökunnan jäsenet, joten kymmenen vuotta jälkikäteen onkin hieno nähdä, mihin muutaman aktiivisen ihmisen innostus lopulta voi johtaa.

- Kestävyys ja vastuullisuus on tärkeä osa Diakin strategiaa. Haluamme työskennellä inhimillisemmän ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen koko yhteiskunnassa on ollut ja on edelleen meille tärkeä arvo. Reilun kaupan edistäminen on hieno käytännön tapa edistää globaalisti yhdenvertaisuutta sekä ihmisten kunnioittamista, kertoo viestinnän asiantuntija Helka Repo, joka vastaa Diakissa Reilun kaupan teemojen viestinnästä.

Ekososiaalinen kestävyys, eli ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuullisuus, ovat läsnä Diakilla kaikessa. Ne heijastuvat niin opetukseen, kampus- ja kirjastopalveluihin kuin viestintään ja johtamiseenkin. Diakissa on esimerkiksi käynnissä ja suunnitteilla kestävyyttä korostavia opintojaksoja. Hiilijalanjälkeä on mitattu muutaman vuoden ajan ja tulosten pohjalta suunnitellaan toimia sen laskemiseksi. Ruokahävikkiä on vähennetty ja kierrätyspisteitä perustettu. Erilaisissa hankkeissa tuodaan esiin oman toiminnan merkitystä.

Tammikuussa sosionomiopintonsa aloittanut Loviisa Tirkkonen on ollut iloisesti yllättynyt siitä, miten paljon Diak osallistuu Reiluun kauppaan korkeakoulutasolla. Reilu kauppa sekä ekososiaalinen kestävyys ei jää pelkästään strategian sanoituksen tasolle, vaan näkyy vahvasti opiskelijan arjessa muutenkin.

- Meillä on opintokokonaisuuksia, jotka keskittyvät vahvasti kestävyyden teemaan. Itselleni erityisen tärkeää on se, miten Reilun kaupan korostaa toiminnassaan tosi paljon naisten asemaa yrityksissä. On tärkeä puhua tästä myös korkeakoulutasolla, ettei se jää vain ihmisen oman aktiivisen selvitystyön kontolle, Tirkkonen pohtii.

Tirkkonen kuvailee itseään ”opiskelijaksi, eli kahvin superkuluttajaksi”. Kahvi onkin banaanien ohella yksi Reilun kaupan suosituimpia tuotteita. Yksityishenkilönä Tirkkonen pyrkii suosimaan Reilun kaupan tuotteita, sillä Reilun kaupan periaatteet ovat tärkeitä hänelle myös arjessa. Hän toivookin, että Reilun kaupan todellisista vaikutuksista tuottajiin puhuttaisiinkin arjessa vielä enemmän.

Reilun kaupan periaatteisiin kuuluu, että tuotteet on tuotettu, viljelty ja markkinoitu luontoa ja ihmistä loukkaamatta. Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty, ja ympäristön suhteen on toimittava vastuullisesti. Reilun kaupan merkkiä saavat käyttää vain maataloustuottajat, joiden tiloilla työolot ovat inhimilliset, työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja palkat ovat lakien mukaisia. Kriteerien noudattamista valvotaan riippumattomasti. Esimerkiksi Reilun kaupan banaaneista tukkuostajat maksavat pienviljelijöille takuuhinnan ja Reilun kaupan lisää. Suomessa reiluja banaaneja on myyty vuodesta 2001. Porin kouluissa niitä on ollut tarjolla nyt kymmenen vuoden ajan.

Diakissa tehdään tiivistä yhteistyötä Reilun kaupan kanssa osallistumalla erilaisiin kampanjoihin, erityisesti sosiaalisessa mediassa viestimällä. Diakin omissa tuotteissa pyritään huomioimaan kestävyys niin ekologiselta kuin sosiaaliselta kantilta. Kampuksilla henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan luonnollisesti Reilun kaupan kahvia ja teetä. Vuosittain myös raportoidaan Reilun kaupan toiminnasta. Opiskelijajärjestö O’Diakon Porin jaosto on myös järjestänyt erilaisia tempauksia oma-aloitteisesti esimerkiksi jakamalla pääsykokeisiin osallistujille Reilun kaupan banaaneja.

Peräkonttikirppiksellä myydään, ostetaan – ja tehdään hyvää

Perinteistä Porilaine peräkonttikirppis -tapatumaa päästään muutaman koronavuoden jälkeen viettämään jälleen lauantaina 21. toukokuuta, kun Puuvillan kauppakeskuksen sisäpihan parkkipaikalla käy kuhina kello 9-14. Tapahtuman järjestävät Porilaine-lehti, Diak sekä Diakon. Käytännön järjestelyistä vastaa joukko Diakin opiskelijoita. Hyväntekeväisyydellä on tapahtumassa tärkeä, Diakin sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden arvoja kannustava rooli.

Tapahtuman tuotto menee Diakonin kautta nuorille työttömille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Tuoton avulla he pääsevät palkalliseen työkokeiluun. Myös päivän lopussa myyjiltä jääneet tavarat toimitetaan heidän niin halutessaan jatkokäyttöön niitä tarvitseville ihmisille. Tämän osalta teemme yhteistyötä SPR:n Kontin ja Hope ry:n kanssa, kertoo Tirkkonen. 

Tirkkonen toimii peräkonttikirppiksellä oheisohjelmatiimin puheenjohtajana. Valmisteluissa on oltu liikkeellä hyvissä ajoin. Tarkoituksena on tuoda tapahtumaa tapahtuman sisälle niin, ettei oheisohjelma kuitenkaan vie huomiota päätapahtumalta, vaan on kiva pieni lisä keväiseen aamupäivään.

- Porin kaupungin reilun kaupan kannatustyöryhmä on lahjoittanut meille jaettavaksi Reilun kaupan banaaneja, ja näitä on jaossa noin sata. Banaanipukuiset maskotit pyörivät paikalla muutenkin koko päivän ajan. Nuoremmille kävijöille on tarjolla kasvomaalausta, ja olemme saaneet paikalle myös musiikkia ja tanssia. Kaikkea en tietenkään voi etukäteen paljastaa, joten kannattaa tulla paikan päälle katsomaan, vinkkaa Tirkkonen.

Kaksi keltaiseen banaanipukuun pukeutunutta ihmistä poseeraa Diak-kyltin alla.

Diakista valmistutaan Porissa sosiaali-, terveys- ja kirkon aloille. Muualla Diak tarjoaa näiden lisäksi myös tulkkausalan koulutusta. Syksyllä 2023 Diakin Porin-kampuksella alkaa terveydenhoitajien koulutus. Yhdistävänä tekijänä tutkinnoille on yhteiskunnallisesti merkittäviin asiantuntijatehtäviin valmistuminen. Diakissa opiskelijat ovatkin usein hyvin valveutuneita, ja tavoitteena on kannustaa jo opinnoissa heitä pohtimaan omaa toimintaansa eettisesti kestävältä kannalta niin omassa arjessa kuin työtehtävissä. Korkeakoulussa on paljon nuoriakin opiskelijoita, joten sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän toiminnan korostaminen on hyvä tapa vaikuttaa nuoriin monin eri tavoin.

Pori on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2008 alkaen. Porin kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä sitoutunut edistämään reilua kauppaa. Arvonimen myötä Porin kaupunki on sitoutunut esimerkiksi tarjoamaan omissa tilaisuuksissaan reilusti tuotettua kahvia ja teetä sekä tiedottamaan Reilusta kaupasta asukkailleen.

 

Kaksi keltaiseen banaanipukuun pukeutunutta ihmistä nauttii auringosta vihreällä penkillä.