Mäntyluodon Kallon alueen asemakaava muuttuu

Muutos on tarpeen alueen kehittämisen ja toisaalta vanhentuneen asemakaavan vuoksi. Alueen virkistysarvot halutaan säilyttää.

Alueen käytön selkeyttämiseksi ja liikenteen, palveluiden sekä matkailun kehittämiseksi kaupunki on päättänyt laittaa asemakaavamuutoksen vireille. Kaavalla ratkaistaan alueen käytön erilaiset intressit. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin alueen kehittämiseen liittyvistä tavoitteista ja perusteluista kaavan muuttamiselle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa Mäntyluodon (Kallo) asemakaavan 609 1758 sivulta.

Nyt nähtävänä olevan kaavan vireilletulovaiheessa voi esittää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä 27. kesäkuuta asti sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@pori.fi

 

Kuva osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, Pasi Lappalainen, Nosto Consulting oy.

 

 

kuvayhdeistelmässä Kallon majakka ja näkymä Kallontieltä.