Perusturvan alueella on otettu käyttöön uudenlainen palvelu diabeteksen ehkäisyyn

Porin perusturva tarjoaa asukkailleen uudenlaisen tavan ennaltaehkäistä diabeteksen kehittymistä.

Terve Päivä -palvelu on ilmainen, 6 kuukauden mittainen digitaalinen palvelupolku, jonka aikana saavutetaan sopivin pienin askelin parempia elintapoja. Palvelun piiriin pääsevät asukkaat, joiden terveydentilassa on havaittavissa muutoksia, jotka viittaavat diabeteksen kehittymiseen. Tällainen voi olla esimerkiksi koholla oleva verensokeri.

Asukkaat voivat ilmoittautua palveluun täyttämällä lomakkeen osoitteessa: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/pori/Aloita/DiabetesSara

Linkki löytyy myös pori.fi-osoitteesta, perusturvan sähköisten palveluiden listasta. Palvelun piiriin pääsee vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä puhelimitse hoitajaan, puh. 02 623 4360.

Tyypin 2 diabeteksen aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa 1,2 miljardia euroa vuosittain. Diabeteksesta aiheutuvat lisäsairaudet kasvattavat kustannukset edelleen moninkertaisiksi. Diabeteksen kehittymistä ennaltaehkäisevällä elintapaohjauksella on saavutettavissa mittavat säästöt diabeteksen hoitoon, sillä aikaa vievä, vaikuttava ja kokonaisvaltainen elintapaohjaus voidaan mahdollistaa digitaalisin keinoin.

Sairaanhoidon kustannuksista on perusturvan yhteistyökumppanin DiabetesSaran toimitusjohtajan Heikki Hartikaisen mukaan säästettävissä satoja miljoonia panostamalla ennaltaehkäisevään diabeteshoitoon digitaalisin keinoin.

-    Kustannussäästö tulee diabeetikoiden tehokkaammasta hoitoon pääsystä ja saavutettavasta paremmasta hoitotasapainosta, mutta ennen kaikkea diabetesriskissä olevien ennaltaehkäisevästä hoidosta. Kasvavan diabeteshoidontarpeen paineessa DiabetesSara mahdollistaa yhteistyökumppaneilleen merkittävän kustannusten ja resurssien säästön. Palvelukonseptimme tarjoaa nopean hoitoon pääsyn sekä yhdenvertaisen hoidon yhä useammalle riskipotilaalle ja jo sairastuneelle diabeetikolle, Hartikainen kertoo.

-    Elintapaohjauksella sairastumisriskiä kyetään lyhytaikaisessa seurannassa vähentämään jopa 58 %. Todellisuudessa elintapahoidosta saatavat säästöt ja hyödyt ovat vuosien saatossa vielä paljon suuremmat, puhumattakaan sairauden tuoman inhimillisen kärsimyksen säästymisestä, Hartikainen painottaa.

Pori osoittaa hienoa edelläkävijyyttä tarjoamalla asukkailleen mahdollisuutta päästä palvelun piiriin ilmaiseksi. DiabetesSaran diabeteshoitajan Teija Vörlinin mukaan hoitoon pääsyn kriteerit ovat selkeät.

-    Jos potilaalla on riski sairastua diabetekseen eli hänellä on esimerkiksi ylipainoa tai hieman koholla oleva sokeriarvo, tai hänellä on jo diagnosoitu diabetes, tai raskausdiabetes palvelun piiriin pääsee välittömästi. Terve Päivä -palvelu on DiabetesSaran kuusi kuukautta kestävä digitaalinen palvelupolku, jossa tähdätään kokonaisvaltaisten elintapamuutosten kautta diabetesriskin pienentämiseen, sekä sairauden etenemisen hillitsemiseen. Palvelusta hyötyvät niin esidiabeetikot kuin jo sairastuneet diabeetikot. DiabetesSaran diabeteksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut palvelukonsepti on täysin digitaalinen ja tuo Vörlinin mukaan hoidon jokaisen ulottuville ajasta ja paikasta riippumatta.

kuvassa nainen tietokoneella