Perusturva vähentää osastohoidon potilaspaikkoja henkilöstöpulan vuoksi

Porin perusturva vähentää kesän ajaksi 5-15 osastohoidon potilaspaikkaa. Syynä potilaspaikkojen vähentämiselle on henkilöstöpula.

Potilaspaikkojen määrää arvioidaan päivittäin käytettävissä olevan henkilöstömäärän mukaisesti. Yksittäisiä paikkoja vähennetään tarpeen mukaan kaikilta sairaalan osastoilta kesä-heinäkuun ajan. Elokuun ja alkusyksyn osalta tilannetta arvioidaan myöhemmin. Yksittäisiä potilaspaikkoja vähentämällä pyritään siihen, että osastoja ei tarvitsisi kesän aikana sulkea.

Perusturva pyrkii rekrytoimaan lisää henkilökuntaa henkilöstöpulan paikkaamiseksi. Rekrytoinnissa on kuitenkin haasteita yleisen hoitajapulan vuoksi.

 

Kuntotus sairaalapalveluiden osastolla