Porin kaupungin tuottamat jätehuoltopalveut yhtiöitetään

Porin kaupunginhallitus päätti maanantaina 13. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa esittää kaupunginvaltuustolle kuntien yhdessä omistaman jätehuoltopalveluita tarjoavan osakeyhtiön perustamista. Yhtiöittämisen taustaksi on tehty useita konsulttiselvityksiä.

Kaupunginhallituksen esitys edellyttää, että perustettavan yhtiön osakkaaksi liittyy yhtiön taloudellisten ja toiminnallisten toimintaedellytysten kannalta riittävä määrä kuntia. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto pyytää nykyisiä yhteistyökuntia käsittelemään osakkuutta koskevan asian syyskuun 2022 loppuun mennessä. Samalla myönteisen päätöksen tehneitä yhteistyökuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhtiön hallitukseen. 

Edelleen kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään lopullisen päätöksen yhtiön perustamisesta, kun riittävä määrä nykyisistä yhteistyökunnista on päättänyt liittyä osakkaaksi.

– Toivottavasti neuvottelut lähikuntien kanssa sujuvat suotuisissa merkeissä ja päästään perustamaan suunnitelman mukainen yhtiö, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen tiivistää.

Asuminenjaymparisto_jatehuolto_kierratyspisteetjakeskukset_molok2_satakunnank_470.png