Taimiteko työllistää nuoria ja auttaa luontoa – SuomiAreena-metsä nousi Kalaholmaan ja Liinaharjaan

Nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-kampanjan tarkoituksena on ehkäistä ilmastonmuutosta ja samalla työllistää nuoria. Porin ensimmäiset Taimiteko-istutukset tehtiin viime viikolla SuomiAreena-metsän merkeissä. SuomiAreena-metsässä yhteistyössä toimivat 4H, Porin kaupunki sekä MTV.

Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää, eli noin 20 miljoonaa uutta puuta, vuoteen 2030 mennessä. Yksi taimi sitoo 55 vuoden aikana noin 232 kg hiilidioksidia. Koska Taimiteot tehdään alueille, jotka eivät ole vuosikymmeniin olleet metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä, luodaan Taimiteoilla uusia hiilinieluja jo olemassa olevien metsien rinnalle. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii Taimiteon suojelijana. Taimiteosta voi lukea lisää täältä.

Kesän 2022 aikana on Taimitekoja tehty 19 eri paikkakunnalle. Porissa neljä 4H-järjestön palkkaamaa nuorta istuttivat metsäkuusentaimet Liinaharjaan Yrttitielle sekä Kalaholmaan Saarentien ja Uittomiehentien väliin. Yrttitielle istutettiin 1280 kuusentaimea 0,6 hehtaarin alueelle ja Kalaholmaan 1600 taimea 0,8 hehtaarin alueelle. Yhteensä Poriin istutettiin siis lähes 1,5 hehtaaria uutta kuusimetsää.

Taimiteon hyvää tekevä vaikutus ei rajoitu vain ilmastonmuutoksen torjuntaan. 4H työllistää vastuullisesti Taimiteon istutustöihin nuoria, jotka saavat kesätyöhönsä koulutuksen sekä asianmukaista palkkaa. Porissa istutustöihin osallistui neljä 15–17-vuotiasta nuorta: Roosa Karesmaa, Miika Palin, Sofia Joska ja Niklas Salonen. Järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja Suomen 4H-liiton Porin toimipisteestä kertoo, että innokkaita nuoria on helppo löytää projektiin mukaan. Monelle istutustyö voi olla ensimmäinen kesätyö, mutta palkan ja kokemuksen kerryttämisen lisäksi myös työn luonne on palkitsevaa.

– Nuoret perustelivat mukaan lähtöään myös sillä, että vain puhumisen lisäksi heillä on halu tehdä konkreettisesti itse jotain ilmaston hyväksi. Nuoret kertoivat puhuvansa keskenään paljon ilmastonmuutoksesta ja kantavansa siitä huolta. Työ luonnossa luonnon hyväksi innosti heitä, myös työn jälkeen, Valaja kuvailee.

neljä ihmistä pellolla istuttamassa kuusentaimia
SuomiAreena-metsää istutettiin yhteensä lähes 1,5 hehtaaria Kalaholmaan ja Liinaharjaan. Mukana istutustyössä oli myös Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. 

Istutusta seurasivat hetkittäin myös istutusalueiden läheisillä ulkoilupoluilla liikkuneet porilaiset, jotka Valajan mukaan olivat hyvin positiivisella mielellä.

Taimiteko-istutuksissa oli mukana myös Porin kaupungin puistotoimesta metsätyönjohtaja Päivi Ojala.

– 4H-nuorten istutustyö sujui hyvällä opastuksella oikein mallikkaasti. Kaikilla oli selkeä tavoite saada aikaan hienoja kuusikoita kaupungin joutomaa-alueille eri puolille kaupunkia, kehuu metsätyönjohtaja Päivi Ojala Porin kaupungilta.  

SuomiAreena-metsä on yksi konkreettinen esimerkki yhteiskunnallisen festivaalin SuomiAreenan vastuullisuusteoista. SuomiAreenan tavoitteena on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja kaikessa toiminnassa onkin huomioitu vahvasti kestävän kehityksen eri teemat. SuomiAreenan vastuullisuusteoista voi lukea lisää täältä.  

 

Neljä ihmistä hiekkaisella pellolla metsän edessä istuttamassa taimia