Esitys Jokikeskus-urakan hankintapäätöksestä teknisen lautakunnan käsittelyyn

Porin kaupunki on pyytänyt tarjoukset Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakennusurakasta. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kolmelta eri toimijalta. Infrajohtamisen toimintayksikkö esittää, että Jokikeskuksen toisen vaiheen rakennusurakan töistä tehdään urakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Destia Oy:n kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 28. kesäkuuta.

Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakennusurakan tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmä Hilmassa sekä Cloudia-tarjouspalvelussa 5. toukokuuta. Määräaikaan 6. kesäkuuta kello 12 mennessä tarjouksen jättivät Destia Oy, Maanrakennus Mykrä Oy ja Astora-Rakennus Oy. Kaikki jätetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia.

– Kyseessä on yksikköhintaurakka, ja hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailukriteerinä käytettiin halvinta hintaa. Halvimman tarjouksen tehneen Destia Oy:n kanssa on pidetty selonottoneuvottelu, jossa todettiin, että urakoitsija on antanut tarjouksen pyydetyn mukaisesti ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen, kertoo infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.

Jokikeskus-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2017 ja 2018 Etelärannan rantamuuri peruskorjattiin ja oleskelualueet Porin sillalta Rantamakasiinin rakennukseen asti uudistettiin. Nyt rakennettava toinen vaihe Rantamakasiinirakennuksen itäpäädystä Taavi-sillalle toteutetaan vuosina 2022–2023. Hankkeen toinen vaihe sisältää muun muassa Jokikeskuksen Etelärannan ranta-alueen ja rantarakenteiden rakentamisen sekä alueen teknisten järjestelmien sekä oleskelualueiden pintojen uudistamisen. Toinen vaihe on osa suurempaa kaupunkikehityshanketta, jossa parannetaan erityisesti kävelyn olosuhteita Porin keskustassa Kokemäenjoen Etelä- ja Pohjoisrannoilla sekä Kirjurinluodolla.

Jokikeskuksen alue on yksi kaupungin arvokkaimmista kaupunki- ja jokimaisematiloista ja olennainen osa Porin kansallista kaupunkipuistoa. Jokikeskus-hanke toteuttaa Porin kansallisen kaupunkipuiston päätavoitteita, joita ovat muun muassa Etelä- ja Pohjoisrannan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kehittäminen kokonaisuutena ja sen maisemallisen arvon korostaminen, kaupunkiympäristön elävyyden ylläpitäminen ja lisääminen sekä liikkumismahdollisuuksien parantaminen.

 

Jokikeskuksen 1. ja 2. vaiheen havainnekuva