Porin kaupungin ja Kelan yhteistyöhanke kokoaa saman katon alle sosiaalihuollon, työllisyyden ja sosiaaliturvan palvelut vuonna 2024

Porin kaupunki ja Kela käynnistivät palvelu- ja tilayhteistyöhankkeen, jonka myötä aikuissosiaalityön, kotoutumisen, työllisyyden hoidon ja sosiaaliturvan palvelut löytyvät Porissa saman katon alta vuonna 2024.

Asiakkaille muutos on huomattava, sillä jatkossa he saavat tarvitsemansa palvelut eri alojen asiantuntijoilta samasta paikasta ja samalla kertaa. Uudenlainen palveluyhteistyö on merkittävä muutos myös Porin kaupungin ja Kelan työntekijöille.

Yhteinen asiakaspalvelu ja työtilat sijoittuvat Porin Kela-taloon

Kela ja Porin kaupunki ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jossa asiakaslähtöisestä palvelu- ja tilayhteistyöstä sovitaan. Asiakaspalvelu- ja toimistotilat on tarkoitus rakentaa Porin Kela-taloon osoitteessa Yrjönkatu 23.

Sopimus koskee Porin kaupungin työllisyyspalveluita ja kotoutumisen palveluita, Porin perusturvan aikuissosiaalityötä (Satakunnan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen) sekä Kelan palvelupistettä Porissa.

Hanke- ja toteutussuunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkavat vuoden 2023 alussa ja tilat valmistuvat vuoden 2024 alkupuolella.

Suunnitelman mukaan Kela remontoi ja muuntaa toimitilat nykyaikaiseksi monitilaympäristöksi. Tilaratkaisut suunnitellaan yhteistyössä hankkeen osapuolien kanssa ja siihen osallistetaan asiakkaita ja työntekijöitä. Tavoitteena on luoda muunneltavat ja joustavat tilat, joita voi hyödyntää eri tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena helpottaa asiakkaan arkea uusilla yhteistyö- ja toimintatavoilla

Yhteisen asiakaspalvelupisteen ja uusien toimintamallien suunnittelun lähtökohtina ovat asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen. Asiakkaan arki helpottuu, kun eri alojen asiantuntijat tekevät saumatonta yhteistyötä ja huomioivat asiakkaan tilanteen kokonaisuutena. Asiakkaan ei itse tarvitse tietää, missä kohtaa palvelua tarjoava organisaatio vaihtuu, tärkeintä on asioinnin sujuvuus ja laadukas palvelu.

Yhteiseen palvelupisteeseen tulee erilaisia tiloja, joissa on huomioitu asiakkaiden erilaiset asiointitarpeet kasvokkain kohtaamisesta etä- ja digipalveluihin.
Hankkeen suunnittelussa ja uudenlaisen yhteistyön kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua. Palvelumuotoilijat ja arkkitehdit tekevät tiivistä yhteistyötä sekä Kelan että Porin kaupungin kanssa. Palvelumuotoilun keinoin pyritään varmistamaan palvelujen asiakaslähtöisyyden onnistuminen sekä tulevaisuuden asiakastarpeiden huomioiminen.

Kela-talo kesäkuussa 2022