Pihlavan torin yleissuunnitelman kaksi luonnosta kommentoitavissa

Pihlavan torin toiminnallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi on tekeillä yleissuunnitelma. Toukokuussa 2022 avoinna olleen kyselyn ja Pihlavassa järjestetyn osallistavan pop-up-tila Poriksen tulosten pohjalta on nyt laadittu kaksi luonnosta, joita voi kommentoida ja joiden välillä voi äänestää sähköisesti.

Ensimmäinen luonnos on nimeltään Meri-Tori, jonka sydämenä on arkkitehtoninen lavarakennelma, joka toimii tapahtumien keskipisteenä ja alueen maamerkkinä. Alueella on avoimia niittyjä, kosteikkokasvillisuutta, monilajisia sekä kerroksellisia istutuksia ja metsäsaareke polkuineen.

Toinen luonnos, Pihlavan Hakamaa, on saanut inspiraation laiduntamisesta ja kulttuurimaisemista. Suunnitelmaluonnoksessa torista on muodostunut vapaamuotoinen alue, jossa yhdistyvät tori- ja puistotoiminnot. Alueen keskellä on toriaukio, jonka välittömässä läheisyydessä on katos, näyttävä istutusalue, sekä toripaikkoja, jotka levittyvät ympäri aluetta.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua tästä. Omaa suosikkia voi äänestää ja kommentoida 9. syyskuuta asti osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/0db8d38323

– Kaikille avoimen palautekyselyn ja suuntaa antavan äänestystuloksen pohjalta toteutetaan valmis suunnitelma vuoden 2022 loppuun mennessä. Valmis yleissuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle päätöksentekoelimiin ja sidosryhmien edustajille, hankekoordinaattori Niilo Rinne selventää.

Työn konsulttina toimii Sitowise Oy. Tarkemmista toteutussuunnitelmista ja toimenpiteistä päätetään erikseen määrärahojen puitteissa.

Pihlavan torin yleissuunnitelmaluonnokset