Keskustan sekä Meri-Porin uimahalleissa poikkeavat aukioloajat 7. syyskuuta

Meri-Porin uimahalli on suljettu ja keskustan uimahalli palvelee poikkeusaikataulun mukaan keskiviikkona 7. syyskuuta Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön henkilöstön yhteisestä koulutus- ja työhyvinvointipäivästä johtuen.

Meri-Porin uimahallissa järjestetään keskiviikkona ainoastaan tietyt vesiliikuntaryhmät, joissa toiminta tapahtuu rajatussa ryhmässä ja ryhmän vastuuhenkilöllä on pätevyys uimavalvontaan.

Keskustan uimahalli pidetään avoinna poikkeusaikataulun mukaan kello 12–20 (uintiaika päättyy 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa). Ikäihmisten seniorikortti on normaalisti käytössä päiväaikaan arkipäivisin. Poikkeusaukiolosta johtuen seniorikortti on käytössä keskiviikkona koko aukioloajan kello 12–20.

Liikunta- ja nuorisoyksikön toiminnot ovat monelta osin sellaisia, että yhteisten tapahtumien järjestäminen vaikuttaa myös palveluiden aukioloon, erityisesti uimalaitosten osalta. Palveluita on pyritty järjestämään niin, että toiminnot pystytään pitämään erityisjärjestelyin auki. Uimalaitosten osalta uimavalvojien sijaisia tarvitaan suuri määrä, jotta laitokset pystytään pitämään täysimääräisesti auki.

– Liikunta- ja nuorisoyksikkö on ollut muutoksessa syksystä 2020 lähtien. Organisaation muutoksista sekä pitkästä korona-ajasta johtuen yksikön esihenkilöt ja henkilökunta kokivat, että koko yksikön yhteiselle tapahtumalle on tarvetta. Mahdollisia sijaisjärjestelyjä selvitettiin viime hetkeen asti, mutta molempien uimalaitosten pitäminen auki normaaliaikataulujen mukaisesti osoittautui lopulta mahdottomaksi, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti toteaa.

Molemmat uimahallit palvelevat taas normaalisti torstaina 8. syyskuuta. Aukioloajat ja muut tiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Uimakoululaisia keskustan uimahallissa