Porin kaupunginvaltuusto päätti lentoliikenteen jatkosta

Porin kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 19. syyskuuta kaupunginhallituksen päätösehdotusta reittilentoliikenteeseen liittyen. Valtuuston päätöksellä Porin kaupunki sitoutuu jatkamaan Pori-Helsinki-yhteysvälin lentoliikennettä vuosina 2023 ja 2024.

Valtuusto päätti, että Porin kaupunki sitoutuu toimimaan Pori-Helsinki-yhteysvälin reittilentoliikenteen tilaajana ja järjestää kilpailutuksen EU:n lentoliikenneasetuksen mukaisesti. Valtuusto teki myös päätöksen kolmen miljoonan euron määrärahasta erikseen vuosille 2023 ja 2024. Päätös on kaupunginhallituksen esityksen mukainen.

Kaupunginvaltuutettu Timo Aro (vihr., sit.) esitti valtuutettu Laura Pullisen (vihr.) kannattamana kaupunginhallituksen esityksen palauttamista valmisteluun lisäselvitysten saamiseksi kustannusten jakamisesta eri toimijoiden kesken. Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa kaupunginhallituksen esityksen käsittelyä sellaisenaan äänin 44–15. Käsittelyn tuloksena valtuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen.

Porin kaupunki on käynyt neuvotteluja valtion, Satakunnan kuntien sekä Satakunnan kauppakamarin ja muiden yrityselämän edustajien kanssa osallistumisesta lentoliikenteen kustannuksiin. Neuvottelujen tuloksena kustannuksiin ottavat osaa vuosina 2023 ja 2024 Eurajoki 50 000 eurolla, Säkylä 2000 eurolla sekä Satakunnan kauppakamari 50 000 eurolla. Ulvilan kaupunki on omalta osaltaan valmis osallistumaan lentoliikenteen jatkumisen edellyttämään julkiseen rahoitukseen, mutta ei ole vielä antanut tuelle euromääräistä arviota. Lisäksi valtio myöntää 1 000 000 euron määrärahan Porin elinvoiman vahvistamiseen vuodelle 2023. Lentoliikenteen rahoitus Porin kaupungin ulkopuolisista tahoilta on siten 1 102 000 euroa vuodelle 2023.

 

Porin ja Helsingin välinen lentoliikenne käynnistyi_karusellikuva