Karhuhalli avataan 1. lokakuuta

Karhuhallin, harjoitusjäähallin ja tekojääradan ympäristössä on tehty kunnostustöitä, jotka jatkuvat vielä marraskuulle asti. Kunnostustöistä johtuen alueella liikkuvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja käyttää osoitettuja kulkureittejä.

Karhuhallin ja harjoitusjäähallin edustalle ei ole sallittua ajaa moottoriajoneuvoilla. Hallin käyttäjien jättö- ja noutoliikenne tapahtuu Karhuhallin itäpäädyn saattoliikennealueella. Karhuhallin länsipäädyssä oleva sora-alue toimii talvikaudella tekojääradan käyttäjien pysäköintialueena.

Karhuhallin piha-alueelle toteutetaan muun muassa hallien käyttäjiä palveleva oheisharjoittelualue, lisätään pyöräpysäköintiä ja tekojääradan aita. Harjoitusjäähallissa uusittiin kesän aikana jääalueen pohjalaatta. Samassa yhteydessä vanha kaukalo korvattiin joustokaukalolla (26mx58m). 

 

Karhuhallin julkisivu