Palloiluhallihanke etenee valtuustoon

Porin kaupunginhallitus päätti 12. syyskuuta pitämässään kokouksessaan käyttää otto-oikeutta palloiluhallin uudisrakentamishankkeessa ja kumota teknisen lautakunnan tekemän päätöksen hylätä kaikki hankkeeseen tulleet tarjoukset ja keskeyttää hanke. Tämän johdosta kaupunginhallitus käsitteli 26. syyskuuta pidetyssä kokouksessa asiaa uudestaan.

Kokouksessa kaupunginhallituksen jäsen Jari Hakala teki Sampsa Katajan kannattamana muutosehdotuksen, jossa kaupunginvaltuustolle ehdotetaan palloiluhallihankkeen keskeyttämistä. Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päätti äänin 9–2 hyväksyä pohjaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, ettei hanketta keskeytetä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee palloiluhallihanketta 10. lokakuuta pidettävässä kokouksessaan. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päättää hankkeeseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä 17. lokakuuta pidettävässä kokouksessa.

Havainnekuva Isomäen palloiluhallista