Pääkirjaston ja kansalaisopiston kiinteistöstä tehtiin tarveselvitys

Porin teknisen toimialan johtama monialainen asiantuntijatyöryhmä on tehnyt tarveselvityksen pääkirjaston ja kansalaisopiston kiinteistöstä. Työryhmä esittää, että nykyiset toimijat voivat jatkaa kiinteistössä ja tästä lähtökohdasta käsin tehdään kiinteistön saneeraamista koskeva hankesuunnitelma. Ensimmäisenä asiaa käsittelee Porin sivistyslautakunta 22. marraskuuta.

Tarveselvitys tehtiin kesän ja kuluvan syksyn aikana. Kiinteistöä ei ole peruskorjattu mittavasti vuoden 1976 käyttöönoton jälkeen. Kirjaston sekä kansalaisopiston toiminnan luonne ja tarpeet ovat käyttövuosien aikana muuttuneet merkittävästi muun muassa kiinteistöön kohdistuvan toiminnan volyymin kasvun myötä.

– Tarveselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa toimintojen tarpeet tulevaisuuteen heijastellen, jotta hankeselvitysvaiheessa voidaan lähteä selvittämään tarkemmin, saadaanko toiminnot mahtumaan nykyiseen peruskorjattavaan kiinteistöön vai etsitäänkö toiminnoille muu sijainti tai uudisrakennus, kertoo tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen.

Tarveselvityksessä nousi esille, että pääkirjastolla ja kansalaisopistolla on monenlaisia ongelmia nykyisten tilojensa suhteen.

– Pääkirjastolla on käytössään laajasti tilaa, mutta tiloissa on eriasteisia käyttöhaasteita. Kirjaston toiminta on mahdollista sijoittaa nykyistä pienempiin neliöihin, mutta vastaavasti tilojen tulisi olla nykyistä avarampia ja muunneltavampia. Kansalaisopiston tilat ovat puolestaan tällä hetkellä liian pienet tulevaisuuden tarpeet huomioiden, joten lisätilalle on tarvetta, Salonen toteaa.

Osana tarveselvitystä toteutettiin myös avoin kysely, jossa kaupunkilaiset sekä kirjaston ja kansalaisopiston henkilöstö saivat vastata kiinteistön tiloihin liittyviin kysymyksiin. Kyselyyn vastasi lähes 300 henkilöä.

– Molempien toimijoiden tilat saivat kaupunkilaisilta sekä henkilökunnalta heikon tai keskinkertaisen arvosanan, mikä kertoo muutoksen tarpeellisuudesta. Erityisesti visuaalisuus ja viihtyisyys sekä tilojen monipuolisuus ja toiminnallisuus jäävät uupumaan nykyisissä tiloissa. Näitä ominaisuuksia toivottiin kehitettävän jatkossa, Salonen sanoo.

Tehdyn tarveselvityksen perusteella teknisen toimialan johtama asiantuntijatyöryhmä päätyi tulokseen, että pääkirjasto ja kansalaisopisto voivat jatkossakin sijaita nykyisessä kiinteistössä ja kiinteistön korjausrakentamisesta tehdään hankesuunnitelma. Vaihtoehtoisesti on myös mahdollista, että toimintoja siirretään uusiin kohteisiin.

– Kirjastolla ja kansalaisopistolla ei ole keskenään merkittävää synergiaetua ja yhteisessä käytössä on tapahtumatiloja ja kahviota lukuun ottamatta vain muutamia työtiloja. Hankesuunnitelmassa selvitellään, saadaanko kummankin toiminnot mahtumaan nykyiseen kiinteistöön tai sijoitetaanko toimintoja eri kohteisiin, kertoo Salonen.

Porin sivistyslautakunta käsittelee tilatarveselvityksen, pääkirjaston ja kansalaisopistojen toimintojen jatkamisen nykyisissä tiloissa sekä hankesuunnitelman laatimisen kiinteistön saneeraamisesta tiistaina 22. marraskuuta pidettävässä kokouksessa. Asia etenee sivistyslautakunnalta tekniselle lautakunnalle. Tarveselvityksen lopullisen hyväksynnän tekee Porin kaupunginhallitus.

Porin pääkirjasto ja Porin seudun kansalaisopiston opistotalo sijaitsevat vuonna 1976 rakennetussa kiinteistössä, joka on alun perin suunniteltu juuri näille toiminnoille. Kiinteistön suunnitteli Porin rakennusviraston talonsuunnitteluosaston arkkitehti Olli Steen. Tummansinisillä klinkkerilaatoilla verhoiltu, tasakattoinen rakennusmassa rajautuu kolmeen kaupunkikeskustan katuun Pohjoispuistossa, Gallen-Kallelankadulla ja Otavankadulla.

Valokuva pääkirjastosta