Etusivu > Uutiset > 2018 > 01 > Selvitystyö Porin keskustan sodan jälkeisen ajan arkkitehtuurista on käynnistymässä

Selvitystyö Porin keskustan sodan jälkeisen ajan arkkitehtuurista on käynnistymässä

(10.01.2018 12:05 Anu Tuovinen / päivitetty 10.01.2018 12:05)

Keskusta muuttuu nopeasti ja tuoreiltakin tuntuvat kerrostumat ovat nopeasti jo eilisiä. Tietoa nykyisen, puukaupungin tilalle rakentuneen keskustan vaiheista, ominaispiirteistä ja arvoista tarvitaan taustatiedoksi kaupungin muutosten ohjaamiseen.

Porin modernin arkkitehtuurin selvitystyö on käynnistymässä kaupunkisuunnittelussa. Satakunnan Museo on tiiviisti mukana työssä, jota varten kaupunki tulee kutsumaan eri hallintokuntien edustajista ja muista asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän. Koko vuoden 2018 kestävä inventointityö käsittää ensi vaiheessaan Porin ruutukaavakeskustan kaupunginosat 1.-9.

Modernin rakennusperinnön tai modernin arkkitehtuurin inventointeja on toteutettu viime vuosina Suomen suurimmissa kaupungeissa yleisimmin joko yleiskaavaprosessin tai keskustan asemakaavojen muuttamisen yhteydessä. Sodan jälkeen syntyneen rakennusperinnön arvottaminen ja huomioiminen kaavoissa on tullut ajankohtaiseksi. Tämän lisäksi taustalla on kaupunkien ja erityisesti keskusta-alueiden toiminnallinen muutos (kaupan ja yritystoiminnan muutokset, asumisen muutokset) sekä sitä seuraava purkaminen ja rakennusten käytön muuttuminen. Nopeasti yleistyneet rakennusten sisäilmaongelmat ja muut rakennustekniset vauriot aiheuttavat mittavaa korjaus- ja muutostarvetta, rakennusten jäämistä pois käytöstä ja jopa purkamista. Muutoksen hallintaan tarvitaan ajantasaista ja kokonaisvaltaista tietoa nuoresta rakennusperinnöstä ja sen arvoista niin kaavoituksen, rakennusvalvonnan, kiinteistövarallisuuden, suunnittelijoiden kuin museon työvälineeksi.

Porissa rakennusperintöä on inventoitu 1990-luvun alusta lähtien. Tietoa on kuitenkin koottu etupäässä keskustan vanhemmista, ennen sotia rakennetuista kerrostumista sekä puukaupunkialueista. Nyt on jo korkea aika perehtyä myös modernin kaupungin erityispiirteisiin ja arvoihin, jotka poikkeavat täysin perinteisestä, suurelta osin jo kadonneesta puukaupungista.

Lisätietoa selvitystyöstä:

Projektityöntekijä Helene Kaarnametsä, p. 044 7011617, helene.kaarnametsa@pori.fi
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, p. 044 7011601, mikko.nurminen@pori.fi
Rakennustutkija Liisa Nummelin, p. 044 7011077, liisa.nummelin@pori.fi

kuva

Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12