Vaalimainonta

Niillä alueilla, joilla keskusvaalilautakunta ei järjestä keskitettyä mainontaa, vaalimainoksen saa ilman erityistä lupaa asettaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle yleiselle alueelle, ei kuitenkaan ennakkoäänestyspaikan eikä vaalipäivän äänestyspaikan välittömään läheisyyteen. Mainosta ei saa kiinnittää puuhun, kaupungin rakennukseen, aitaan tai liikennemerkkiin. Mainos on kiinnitettävä taustalevyyn, joka on pystytettävä ja tuettava niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä vaurioita kaupungin omaisuutta. Mainos tulee sijoittaa niin, ettei se haittaa liikennettä. Mainonnan saa aloittaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Mainokset on poistettava viimeistään kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen. Mainostamisaikana mainostajan on huolehdittava mainoksen kunnosta korjaamalla tai poistamalla repeytynyt mainos viipymättä.