Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto - Varda 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) sisältää valtakunnallisesti tietoja varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatustoimijat eli kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan tiedot

  • varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  • Varhaiskasvatusmaksuista
  • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Kullakin rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Lasten tietoja voivat katsella myös lasten huoltajat.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

  • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö
  • alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot
  • kunnat ja kuntayhtymät

Vardan tietoja hyödyntävät myös tutkijat varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja ohjauksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille sekä vastaa tietovarannon tietojen luovuttamisesta niiden hyödyntämistä varten.