Varhaiskasvatusmaksun tuloselvityksessä tarvittavat liitteet

Palkansaaja:
palkkatodistukset/palkkanauhat, joista selviää viime vuoden kertymä, jos työsuhde juuri alkanut, ensimmäinen palkkalaskelma tai työsopimus

Yrittäjä:
yrittäjän tulot viimeksi vahvistetusta verotuksesta sekä tuloslaskelma ja tase ja selvitys yksityisotoista - ja sijoituksista

Opiskelija:
todistus opiskelusta, opintotukipäätös tai tosite työttömyyskorvauksesta aikuiskoulutustuella olevalta, koulutusrahaston aikuiskoulutustukipäätös

Vanhempainvapaa:
todistus vanhempainrahasta

Työtön:
tosite työttömyyskorvauksesta

Eläkeläinen:
tosite eläketuloista

Pääomatulo:
todistus pääomatuloista: korko- , osinko- ,vuokratulo

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut, joista tarvitaan kuitti elatusmaksusta toiselle perheelle

Huomaa! Oleelliset tulojen muutokset on välittömästi ilmoitettava. Jos tulotodistuksia ei toimiteta, määrätään korkein varhaiskasvatusmaksu.

Tuloksi ei huomioida esim. lapsilisää, asumistukea, lastenhoitotukea ja opintotukea.

Mikäli opiskelijoilla (opintotukea saavat) on opiskelujen ohessa työtuloja, pitää niistä ilmoittaa, ei kuitenkaan kesätyötuloja.