Viestintä ja markkinointi

Porin viestintä on kohderyhmät huomioivaa, epämuodollista, vuorovaikutteista ja ytimekästä. Viestimme toiminnastamme, palveluistamme, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.

Viestintävastuut

Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännössä kaupunginjohtaja.

Toimialajohtajat vastaavat kukin oman toimialansa ja niiden palveluiden viestinnästä apunaan toimialojen viestintävastaavat.

Viestintäyksikössä ohjataan kaupungin viestintää, markkinointia ja osallisuustyötä sekä huolehditaan yhteisökuvan koordinoinnista ja kehittämisestä; brändistä ja graafisesta ilmeestä. Myös eri viestintäkanavien päätoimitus on viestintäyksikössä. Lisäksi SuomiAreena-tapahtuman järjestelyt ovat keskeinen osa yksikön toimintaa.

Viestintäkanavat

Kaupungin pääasialliset viestintäkanavat ovat:

Medialle

Tiedotus- ja taustatilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kaupungin eri toimialojen osaajat ovat median käytettävissä asiantuntijahaastatteluihin. Haastattelupyynnöissä yhteyttä voi ottaa viestintäyksikön palvelunumeroon tai suoraan viestintäyksikön henkilökuntaan. 

Konsernihallinnon viestintäyksikkö

Viestinnän palvelunumero (arkipäivisin kello 9-15)
044 701 0147
viestinta@pori.fi

Viestintäyksikön päällikkö
Salla Rajala
puh. 044 701 9789
salla.rajala@pori.fi

Viestintäsuunnittelija
Elli-Mari Sulonen
puh. 044 701 9783
elli-mari.sulonen@pori.fi

Viestintäsuunnittelija
Marika Virtanen
puh. 044 701 9788
marika.virtanen@pori.fi

Tapahtumasuunnittelija
Jenni Åman
puh. 044 701 8244
jenni.aman@pori.fi

Viestintäassistentti
Karla Viitala
puh. 044 701 0200
karla.viitala@pori.fi

Toimialojen viestintävastaavat

Sivistystoimiala

Kulttuurikoordinaattori
Jan-Kristian Kivi
puh. 044 701 9261
jan-kristian.kivi@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalvelut

Ympäristösuunnittelija
Merika Lanne
puh. 044 701 1218
merika.lanne@pori.fi

Tekninen toimiala

Palveluasiantuntija
Piia Uusi-Laurila
puh. 044 701 1791
piia.uusi-laurila@pori.fi

Palveluasiantuntija
Sini Veromaa
puh. 044 701 4421
sini.veromaa@pori.fi

Perusturva

Viestintäsihteeri
Mira Metsälä
puh. 044 701 7511
mira.metsala@pori.fi

Suunnittelija
Milla Palkimo
puh. 044 701 6605
milla.palkimo@pori.fi

Konsernin yhtiöt ja yhteisöt

Konsernin yhtiöt ja yhteisöt