Viestintä ja markkinointi

Viestintä on tärkeä osa kaupungin ja koko henkilöstön työtä. Pori palvelee yhtenäisesti kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä.

Porin viestintä on kohderyhmät huomioivaa, epämuodollista, vuorovaikutteista ja ytimekästä. Viestimme toiminnastamme, palveluistamme, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.

Viestintävastuut

Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännössä kaupunginjohtaja.

Toimialajohtajat vastaavat kukin oman toimialansa ja niiden palveluiden viestinnästä apunaan toimialojen viestintävastaavat.

Viestintäyksikössä ohjataan kaupungin viestintää, markkinointia ja osallisuustyötä sekä huolehditaan yhteisökuvan koordinoinnista ja kehittämisestä; brändistä ja graafisesta ilmeestä. Myös eri viestintäkanavien päätoimitus on viestintäyksikössä. Lisäksi SuomiAreena-tapahtuman järjestelyt ovat keskeinen osa yksikön toimintaa.

Viestintäkanavat

Kaupungin pääasialliset viestintäkanavat ovat:

Mediapalvelu

Viestintäyksikön mediapäivystys palvelee toimittajia ja muita yhteistyökumppaneita arkisin kello 9-15.
044 701 0147
viestinta@pori.fi

Pori pyrkii palvelemaan tiedotusvälineitä ja toimittajia tasapuolisesti, monipuolisesti, oikea-aikaisesti ja nopeasti. Tiedotus- ja taustatilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kaupungin eri toimialojen asiantuntijat ovat median käytettävissä kaupungin palveluita ja toimintaa koskevissa asioissa. Jos et tavoita haluamaasi asiantuntijaa, ota yhteys viestintäyksikköön.

Konsernihallinnon viestintäyksikkö

Viestintäyksikön henkilöstön yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta.

Konsernin yhtiöt ja yhteisöt

Konsernin yhtiöt ja yhteisöt