Ympäristöterveysjaosto

Ympäristöterveysjaosto on Eurajoen, Harjavallan, Nakkilan, Porin ja Ulvilan yhteinen toimielin, joka toimii Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaviranomaisena. Jaostossa on kymmenen jäsentä, joista Pori nimeää kuusi ja muut sopimuskunnat kukin yhden jäsenen. Jaoston esittelijänä toimii ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. Kaikilla on käytössä sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@pori.fi. Jaosto aloitti toimintansa vuonna 2011.

Ympäristöterveysjaoston tehtävät

  • terveydensuojelulain  tarkoittamalle  terveydensuojeluviranomaiselle  kuuluvat asiat
  • elintarvikelain tarkoittamalle elintarvikevalvontaviranomaiselle kuuluvat asiat
  • tupakkalain mukaiset kunnan päätettäväksi kuuluvat asiat
  • lääkelaissa  tarkoitetut  nikotiinivalmisteiden  myynnistä  kunnan  päätettäväksi kuuluvat asiat
  • eläinlääkintähuoltolaissa ja eläintautilaissa mainitut asiat

Ympäristöterveysjaosto 2017-2021

Jäsen Varajäsen 
Jenni Huhtapelto, puheenjohtaja, KOKPoriAntti-Jussi Vesa, KOKPori
Sara Kahila, SDPPoriJohanna Rantanen, SDPPori
Sami Hietaharju, SDPPoriKimmo Hohkala, SDPPori
Daniel Nagy, VASPoriAri ViljanenPori
Jari Hakala, VASPoriKristiina Suutari, VASPori
Marja Kortell, KESKPoriRaija Koskiranta, KESKPori
Päivi Laakso, KOKEurajokiIlona Lahdenranta, PSEurajoki
Heikki Keisari, varapuheenjohtaja, KOKHarjavaltaKari Henttinen, VASHarjavalta
Aarne Hintsala, KESKNakkilaPäivi Myllykoski, VASNakkila
Heikki Santa-NokkiUlvilaMerja BranderUlvila