Ympäristöterveysjaosto

PÄÄTÖSLISTA 28.11.2019

§ 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laakso ja Marja Kortell (varalla Antti-​Jussi Vesa). Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2019.

§ 23 Ympäristöterveysjaoston kokouspäivät keväällä 2020
Päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 24 Ympäristöterveydenhuollon talouden toteutuma 1.1.-31.10.2019
Merkittiin tiedoksi.

§ 25 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taksa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuonna 2020
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2020
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 28 Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen määräys, As Oy Snällinranta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 29 Terveydensuojelulain 53 §:n mukainen määräys ja uhkasakon asettaminen, Covire Oy
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi.