Koulujen ympäristöviikko 2.-6.9.2019

Tapahtumat luokittain:

 

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 13.8. klo 14.00.

 

1.-9. LUOKKA JA LUKIO: Pallon puolesta! -näyttely ja marssi

Keskustan nuorisotalon salin toiminnallisessa näyttelyssä 3.-6.9.2019 tulee esiin lasten ja nuorten ääni maapallon puolesta. Salissa on näytteillä oppilaiden kevään ja alkusyksyn 2019 aikana valmistamia töitä. Lisäksi on toimintapisteitä, joissa ryhmä voi kiertää eläytyen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, solmeilla kantaaottavaa yhteisötaideteosta, pitää puheita ympäristön puolesta, kuunnella kuunnelmaa, kisailla roskarallissa, valmistaa iskulauseita mielenosoitukseen ja havahtua ihmisen kädenjälkeen maapallolla.
 

Ajankohta

  • 03.09. klo 8.30, klo 10.00, klo 11.30 ja klo 13.00
  • 04.09. klo 8.30, klo 10.00, klo 11.30 ja klo 13.00
  • 05.09. klo 8.30, klo 10.00, klo 11.30 ja klo 13.00
  • 06.09. klo 8.30, klo 10.00, klo 11.30 ja klo 13.00
 

Nuorten porilaisten ”Pallon puolesta!” ympäristömarssi Nuorisotalolta kauppakeskus Puuvillaan tiistaina 10.9.2019

Ympäristöviikon toiminnallisen Pallon puolesta -näyttelyn tuotokset – ympäristöaiheiset oppilaiden valmistamat työt, yhteisötaideteos ja iskulauseet ovat esillä kauppakeskus Puuvillassa 10.-13.9.2019.

Tapahtuma avataan klo 13.00 Puuvilla Areenalla, jonne kaikki mukaan haluavat luokat saapuvat yhteisenä kulkueena. Puuvilla Areenalla luovutetaan yhteisötaideteos kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselle. Kulkue (oppilailla mukana ympäristöaiheiset iskulausekyltit) lähtee keskustan Nuorisotalon pihasta klo 12.00 reittiä Nortamonkatu - kauppatori - Yrjönkatu - Puuvilla. Kokoontuminen Nuorisotalolla on klo 11.40.

Ajankohta         10.09. klo 11.40-13.30

Ilmoittautuminen marssille

 

1. LUOKKA: Liikennepuisto Vinkkari

Kirjurinluodon liikennepuisto tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella kaupunkiliikennettä. Tunnin aluksi perehdytään liikennesääntöihin. Sen jälkeen harjoitellaan kaupunkiliikenteessä liikkumista kävellen, polkupyörillä ja polkuautoilla. Puistosta löytyy muun muassa liikennevalot, risteyksiä, liikenneympyrä, katuverkkoja ja liikennemerkkejä, jotka on mitoitettu lasten näkökulman mukaan.
 
Tavoitteena on edistää lasten liikennekasvatusta; lapset saavat havainnollistavia ja turvallisia kokemuksia liikenteestä sekä mahdollisimman realistisen kuvan oikealla kadulla ajamisesta.
 
Ajankohta: 2.9., 3.9., 4.9., 5.9. tai 6.9. klo 9.00, 10.00, 11.00
 

1. LUOKKA: Kuuntelukävely koulun lähiympäristössä 

Mitä äänet merkitsevät? Kuuntelukävelyllä tutustutaan koulun lähiympäristön senhetkiseen äänimaailmaan ja harjoitellaan kuuntelemisen taitoa keskittymällä ympäröiviin ääniin hiljaisuudessa ilman puhetta. Kävelyn jälkeen pohditaan yhteistä ääniympäristöä ja tehdään kuljettu reitti teokseksi. Säänmukainen pukeutuminen. 
 
Ajankohta : 3.9. klo 10.00 ja 11.30 TAI 4.9. klo 10.00 ja 11.30 TAI 5.9. klo 10.00 ja 11.30 
HUOM: koulun toivotaan varaavan oppitunnin 2 ryhmälle    
 

1. -2. LUOKKA: Roskat ympäristössämme -kierros ja Muovin matka -näyttely Luontotalo Arkissa

Erityisteemana roskat ja etenkin muovin vaikutukset luonnossamme. Näyttelyyn on sijoitettu erilaisia roskia, kuten muovia, metallia, lasia ja paperia. Roskat kerätään yhdessä pois näyttelystä ja ne käydään läpi jätejakeittain: mitä löytyi, miksi roska oli ”luonnossa”, kuinka nopeasti se häviää luonnosta sekä mihin jäte olisi kuulunut laittaa ja lajitella. Lopuksi on vapaamuotoista tutustumista näyttelyihin. Ryhmän on mahdollista syödä vierailun ohessa myös eväät.
 
Ajankohta: 3.9., 4.9., 5.9. tai 6.9. klo 9.00, 11.00

1.-4. LUOKKA: Porin löytökissatalo

Löytöeläintaloihin päätyy Suomessa noin 10 000 kissaa vuodessa. Myös Porin löytökissatalon kautta löytää vuosittain kodin useampi sata kissaa. Kohteessa tutustutaan Porin pieneläinrankkurin työhön ja löytökissataloon sekä siellä asustaviin kissoihin ja mahdollisesti muihin eläimiin.
 
Vierailukohde sopii etenkin ympäristöopin opetukseen. Yhtenä ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. Vierailu löytöeläintaloon auttaa hahmottamaan ihmisen roolia eläintenpidossa. Löytökissatalon toimintaan tutustuessa samalla edistetään oppilaiden tietämystä eläinten suojelusta. Vierailun yhteydessä voidaan myös pohtia ylipäätään lemmikkieläinten pitoa ja sitä, miksi eläimiä on kohdeltava hyvin.
 
Huom! Löytökissataloon mahtuu kerralla enintään 15 oppilasta. Luokan voi jakaa kahteen osaan, jotka vuorotellen käyvät katsomassa kissataloa sisältä. Toinen osa voi odotellessaan ulkoilla esimerkiksi viereisellä urheilukentällä. Opettaja on vastuussa oppilaista vierailun aikana.
 
Ajankohta: 4.9. tai 5.9. klo 10.00, 11.00, 12.00
 

1.-6. LUOKKA: Luomuviljelytila

Käynnillä tutustutaan viljelyksessä oleviin kasveihin, niiden jatkojalosteisiin sekä tuotteiden myyntiin. Saaren luomuosuuskunta Ulvilan Saaressa viljelee 50 eri kasvia, muun muassa mansikkaa, vadelmaa, mustaherukkaa, pensasmustikkaa, omenaa, perunaa, vihanneksia, juureksia ja yrttejä. Viljelijät kertovat luomutuotannon periaatteista kuten luonnon säilyttämisestä puhtaana ja elinvoimaisena, keinotekoisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön välttämisestä sekä viljelykierrosta. Vierailun lopuksi maistellaan tilalla valmistettua mansikkamehua. Oppilaat voivat myös ostaa jäätelöä/tehdä ostoksia tilamyymälästä.
 
Tavoitteena on tutustua lähiympäristön ruoantuotantoon ja kasvien kasvattamiseen luonnonmukaisin menetelmin. Luomu tarkoittaa luonnonmukaista viljelytapaa, joka ulottuu pellolta pöytään eli valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Se on kestävän kehityksen mukaista elintarviketuotantoa, jonka tavoitteena on luonnon säilyttäminen puhtaana ja elinvoimaisena, luonnonvarojen säästäminen, kotieläinten hyvinvointi ja elintarvikkeiden puhtaus.
 
Ajankohta 3.9. noin klo 9.00, 10.00, 11.00
 

1.-6. LUOKKA: WWF-lähettilään kouluvierailu Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät 

Toiminnallisen oppitunnin tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja lahopuun merkityksestä. Tunnilla pohditaan metsän merkitystä meille ja metsän asukkaille, tutustutaan lahopuuhun ja sen runsaaseen lajistoon sekä opitaan, miten metsän monimuotoisuutta voidaan edistää.
 
Oppitunti ja siihen liittyvät tehtävät tukevat alakoulun ympäristöopin, kuvataiteen ja käsityön oppiaineiden tehtävää ja tavoitteiden saavuttamista. Oppitunti tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden metsäaiheisen monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamiseen yhdistämällä esim. ympäristöopin, kuvataiteen, käsityöt, teknisen työn, liikunnan, äidinkielen ja yhteiskuntaopin oppiaineet. Nettisivuilla wwf.fi/metsässä voit tutustua tarjolla oleviin monipuolisiin ideoihin:
- Kuvataiteen tehtävä toteutettavaksi ennen ja jälkeen oppitunnin. 
- Askarteluohjeita metsän ötököistä.
- Käsityöohjeita haavan seuralaislajeista.
- Vinkkejä metsäretkiin luokan kanssa.
 
Ajankohta 5.9. klo 9.00 alkaen ja 6.9. klo 9.00 alkaen
Tunti toteutetaan yhdelle ryhmälle (max 30 oppilasta) kerrallaan ja usealle luokalle samassa koulussa yhden vierailupäivän aikana. Opettajan tulee olla läsnä vierailun ajan.
 

3.-4. LUOKKA: Kompostointipuisto

Jäteneuvojien opastuksella käydään läpi kompostoinnin perusperiaatteita ja merkitystä, kompostorin toimintaa sekä mahdollisuuksia kompostoida itse. Tutustutaan kompostiin, tutkitaan kompostorin sisältöä, ”ruokitaan” kompostoria, katsotaan mitä kompostorista tulee ja ketä siellä asuu. Tutustutaan erilaisiin kompostoreihin ja siihen, mitä kompostorissa tapahtuu eli miten ruoka muuttuu ravinteiksi ja mihin lopputuotetta voidaan käyttää. Tarkoituksena on, että oppilaille annetaan omakohtainen käytännön elämys kompostoreista, kompostoinnista ja siitä, mitä kompostorissa tapahtuu ja millainen merkitys kompostoinnilla on.
 
Huom: Ryhmän toivotaan tuovan mukanaan pussillisen biojätettä! Yli 20 oppilaan ryhmissä toimitaan kolmella ”rastilla”, joista yksi on opettajan vetämä. Opettaja saa paikan päältä rastimateriaalin tehtävineen.
 
Ajankohta: 2.9., 3.9., 4.9., 5.9. klo 9.30, 12.30 tai 6.9. klo 9.30                                                                                 
 
 

3.-4. LUOKKA: Erämaa keskellä Poria – Polsanluodon polkuretki

Retkellä kävellään Polsanluodossa (Kirjurinluodon länsipäässä) polkuja ja pitkospuita pitkin. Reitin pituus on noin 800 metriä lähes koskemattomassa luonnossa. Viitoitetun reitin varrella on pieniä tehtäviä: mm ympäristön havainnointia, vieraslajien keräämistä ja mitä tehdään, kun nilkka nyrjähtää. Reitillä on myös nuotio, jossa paistetaan makkaran. Tietoiskuja tulen käsittelystä ja jokamiehen oikeuksista sekä metsässä liikkumisesta. Tavoitteena on kokea, että luonnossa liikkuminen on kivaa, mielenkiintoista ja monipuolista.

Opettaja on mukana ja kantaa vastuun luokasta. Luokka jaetaan kahteen ryhmään, jos koululta on mukana kaksi aikuista. Reitillä on aikuisia oppaita Satakunnan Mielenterveysseurasta. Polkuretki kestää noin tunnin. Sään mukainen vaatetus.

Ajankohta 04.09. klo 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 ja 11.30
Ilmoittautuminen

3.-6. LUOKKA: Rakennuskulttuuritalo Toivo

Rakennuskulttuuritalo Toivossa tutustutaan valokuvien avulla Porin kaupunkikuvan muutokseen vuosikymmenien kuluessa sekä perehdytään hirsirakentamiseen pystyttämällä hirsirakennuksen pienoismalli Toivon pihalle.
 
Rakennettu kaupunkiympäristö on osa lähiympäristöämme. Siihen kuuluvat esimerkiksi tiet, talot, sillat, radat, torit, aukiot ja puistot. Rakennettu ympäristö on myös kulttuuriperintöämme, mikä tulee ottaa huomioon kaupunkiympäristöjen suunnittelussa. Tärkeää on myös rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön välinen vuorovaikutus. Tavoitteena on oman kotikaupungin ominaispiirteiden, rakentamisen ja paikalliskulttuurin tunnistaminen.
 
Ajankohta: 3.9., 4.9. tai 5.9. klo 9.30
 
 

4.- 9. LUOKKA: Sieninäyttely

Sieninäyttelyssä sieniin voi tutustua niin katsellen, haistellen kuin kosketellenkin.Tavoitteena on tutustua kotiseudun keskeisiin sienilajeihin, sienestämiseen ja sienten käyttöön ruuanvalmistuksessa. Näyttelyssä on sieniä herkullisista ruokasienistä vaarallisiin myrkkysieniin. Opetellaan tunnistamaan ja nimeämään kotiseudun keskeisiä sienilajeja ja niiden kasvupaikkoja. Saadaan tietoa sienten luokittelusta niiden syötävyyden ja myrkyllisyyden suhteen sekä tutustutaan sienestämisen perustaitoihin ja siihen mitä sieniretkelle otetaan mukaan. Sieniä katsellaan ja haistellaan ja niitä voi vaikka kuvata omaan kännykkään. Mukaan saa sieniesitteen sekä vinkkejä sieniruokien valmistamiseen. Sieninäyttely on esillä kauppakeskus Puuvillassa.
 
Ajankohta: 3.9. klo 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
 

4.-9. LUOKKA + LUKIO Green Key –ympäristösertifioitu Original Sokos Hotel Vaakuna

Green Key on kan­sain­vä­li­nen majoitusalan, kestävää matkailua edistävä ym­pä­ris­tö­merk­ki. Vierailulla Original Sokos Hotel Vaakunaan tutustutaan esimerkiksi, miten hotellissa säästetään vettä ja energiaa, vähennetään syntyvän jätteen määrää ja siivotaan ympäristövastuullisesti. Yhtenä keskeisenä teemana on myös aamiaishävikin pienentäminen sekä lähi-, luomu- ja kauden kasvisruoan suosiminen.

Ajankohta         3.9. klo 9.00 ja 4.9. klo 9.00

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot

 

5.-9. LUOKKA + LUKIO Joutsenmerkillä ympäristösertifioitu Scandic Pori -hotelli

Joutsenmerkityn hotellin kriteerit sisältävät rajat hiilidioksidipäästöille, energian ja veden kulutukselle, jätehuollolle ja kemikaalien käytölle. Vierailulla perehdytään miten Scandic Pori -hotellissa käytännössä pienennetään sen toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Myös ruoalla on iso osuus kestävän kehityksen tukemisessa, ja käynnillä tutustutaan niin ikään hotellin käytäntöihin suosia ruokatarjoilussa Reilun kaupan ja luomutuotteita sekä kasvis- ja lähiruokaa. 

Ajankohta      

  • 2.9. klo 13.00 ja klo 14.00
  • 5.9. klo 9.00 tai 10.00 ja 12.00 tai 13.00

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 

5.- 6. LUOKKA: Luonto- ja eräasiat metsästysmajalla

Porilainen luonto on monimuotoista. Metsäluonnossa elää mm. hirvieläimiä, kanalintuja ja pienpetoja. Suomen jokamiehenoikeudet antavat laajat oikeudet luontoon tutustumiseen ja sen käyttöön liikkumiseen ja virkistäytymiseen. 
 
Tavoitteena on tunnistaa lähiympäristön eläinlajeja ja oppia Suomen jokamiehenoikeuksista. Päivän aikana tutustutaan hirvieläimiin ja pienpetoihin sekä vesi- ja kanalintuihin. Oppilaat saavat tietoa myös jokamiehenoikeuksista. Päivän lopuksi paistetaan makkaraa nuotiolla. Säänmukainen pukeutuminen. 
 
Ajankohta: 2.9. tai 3.9. klo 9.00, 12.00
 

5.- 6. LUOKKA: Porin kierrätyskeskus

Käynnillä tutustutaan Porin kierrätyskeskuksen toimintaperiaatteisiin ja tavaroiden sekä hyödynnettävien ja vaarallisten jätteiden vastaanottoon ja kierrättämiseen. Tavoitteena on oppia tavaroiden ja materiaalien kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä, madaltaa kynnystä hankkia käytettyä, laittaa kiertoon itselle tarpeettomia tavaroita sekä ymmärtää lajittelun tärkeyttä. Vierailu on luonteva jatko neljännellä luokalla pidettyyn jäteneuvontatuntiin.
 
Ajankohta: 2.9., 3.9., 4.9. tai 5.9. klo 9.30, 13.00

5.-9. LUOKKA + LUKIO: Tuulivoiman opastuskeskus

Pori soveltuu tuuliolosuhteiltaan hyvin tuulivoiman tuotannolle. Reposaaren ympäristössä meren rannalla sijaitsee Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuisto ja merelle on rakennettu maailman ensimmäinen, jääolosuhteissa toimiva merituulipuisto. Tavoitteena on oppia uutta uusiutuvasta energiasta, tuulivoimasta ja sen tuotannosta sekä tutustua kotiseudulla toimivaan energian tuottajaan. Opastuskeskuksessa on esitys tuulivoimasta ja ajankohtaista tietoa yrityksen tuulivoimatuotannosta sekä Tahkoluodon merituulipuistosta. Lisäksi käydään kurkistamassa sisälle tuulivoimalaan. Tuulivoima-asentajat esittelevät asentajan työssä tarvittavaa välineistöä.
 
Ajankohta: 2.9., 3.9., 4.9., 5.9. tai 6.9. klo 9.00, 12.00
 

5.-9. LUOKKA + LUKIO: Susilähettilään kouluvierailu

Tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoja sudesta lajina. Alakouluikäisten tunnilla tavoitteena on keskustella suden herättämistä tunteista ja ajatuksista ja oppia ymmärtämään suden käyttäytymistä ja lajin suojelun tarvetta. Yläkoulun ja lukion tunnilla tavoitteena on myös lisätä tietämystä suden elintavoista sekä hälventää susiin liittyviä ennakkoluuloja.
 
Vierailulla susilähettiläs kertoo oppilaille perustiedot susista ja suurpetojen suojelusta; perehdytään susiin biologisena lajina, niihin liittyviin myytteihin sekä susien suojeluun.
 
Ajankohta: 2.9., 3.9., 4.9., 5.9. tai 6.9. klo 9.00 alkaen
HUOM: koulun toivotaan varaavan oppitunnin päivää kohden vähintään 2 ryhmälle

7. LUOKKA: Koulujen ylijäämäruoan jako Pormestarinluodon asukastuvalla sekä vierailu Kirjatuvassa ja Pyöräpajassa

Vierailun tarkoitus on herätellä oppilaita miettimään omaa toimintaansa kouluruokailuun liittyen sekä ruuan hävikkiä ja sen vähentämistä. Ruoka on oppilaille itsestäänselvyys, mutta kaikille maailmassa se ei sitä ole. Ilmaiseksi jaettava ruoka on monelle tärkeää, mutta saisiko se olla elinehto kenellekään. Porin kouluissa hävikkiruokaa tulee yli 50 000 kiloa vuodessa ja kaupunki pyrkii toimillaan vähentämään sitä ruokamäärää, joka muuten heitettäisiin pois. Asukastuvalla jaetaan koulujen ylijäämäruokaa arkisin asiakkaiden omiin astioihin. Ruoka on tarkoitettu syötäväksi kotona viipymättä elintarvikehygieniaan liittyvistä syistä.

Pormestarinluodon asukastupa toimii lähiön kohtaamispaikkana kaikenikäisille sosiaalisen kahvilan muodossa. Kahvilatoiminnan lisäksi on mahdollista osallistua ryhmä- ja virkistystoimintaan, saada sosiaaliohjausta, osallistua infotilaisuuksiin, lukea päivän lehti ja käyttää tietokonetta sekä hyödyntää tavaranvaihtopistettä ja korjausompelupalvelua.

Asukastuvan läheisyydessä toimiva Kirjatupa on pieni, mutta monipuolinen erikoiskirjasto, jolla on yleisen kirjaston aineisto. Lainattavissa noin 2 250 kirjaa sekä useita lehtiä. Viereisellä Pyöräpajalla korjataan ja huolletaan asiakkaiden polkupyöriä.

Ajankohta        
  • 02.09. noin klo 9.00/9.15 ja 10.00/10.15
  • 03.09. noin klo 9.00/9.15 ja 10.00/10.15
  • 05.09. noin klo 9.00/9.15 ja 10.00/10.15

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot

7.-9. LUOKKA: Porin metsän korpeen kätketyt sirpalesuojat ja rullaustiet

Retkellä tutustutaan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan Porin metsän korpivyöhykkeellä oleviin luonto- ja kulttuuriarvoihin. Korpivyöhyke sijoittuu Katinkurun polun ja Ilmailuopiston tien väliselle yhtenäiselle luonnontilaiselle ja luonnontilaisen kaltaiselle alueelle. Alueella on useita erityisen arvokkaita luontokohteita. Muistona sota-ajasta Porin metsässä risteilee lentokoneiden käyttöön rakennettuja rullausteitä, joiden varsilla sijaitsee lukuisia lentokoneiden sirpalesuojiksi tehtyjä vallituksia.
 
Porin kansallinen kaupunkipuisto on noin kymmenen neliökilometrin laajuinen Kokemäenjoen suistossa ja rannoilla sijaitsevien sekä rakennettujen että yhä viljelykäytössä olevien kulttuuriympäristöjen, puistojen ja puistokatujen, kaupunkimetsien ja jokivarsiluonnon yhdessä muodostama kansallisesti arvokas kokonaisuus.
 
Säänmukainen pukeutuminen, suositellaan kumisaappaita. Mukaan lyijykynät.
Ajankohta: 2.9. noin klo 9.00 tai 13.00
 

7.-9. LUOKKA: Kouluvierailija UFF - Arkipäiväiset valinnat ilmaston puolesta

Toiminnallisella oppitunnilla (45 min) kerrotaan UFF:n toiminnasta, vaatekierrätyksestä, mutta myös millaisia positiivisia vaikutuksia pienillä arkipäiväisillä teoilla voi olla. Tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä kuluttamisesta ja kierrätettyjen tuotteiden ostamisen merkityksestä. Tunnilla pohditaan vaatteiden uudelleenkäytön yhteyttä luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutokseen ja köyhimpien maiden ihmisiin.
 
Ajankohta 5.9. klo 10 alkaen
HUOM: Koulun toivotaan varaavan oppitunnin 2 ryhmälle 
 

7.-9. LUOKKA + LUKIO: Uimahalliin energiajärjestelmät

Porin keskustaan uimahallissa hyödynnetään sekä aurinkolämpöä että -sähköä. Käynnillä tutustutaan uimahallin aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmiin sekä muihin energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin kuten suihkuveden lämmöntalteenottoon. Energiajärjestelmien yhteenlaskettu laskennallinen vuosituotto on 120 000 kWh. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta uusiutuvan energian ja erityisesti aurinkoenergian hyödyntämisestä Suomen oloissa.
 
Ajankohta: 3.9. noin klo 9.00, 10.00 tai 13.00
 

7.-9. LUOKKA + LUKIO: Luotsinmäen keskuspuhdistamo

Miltei kaikki Porin kaupungissa syntyvät asuma- ja teollisuusjätevedet puhdistetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Se on yksi Suomen suurimmista jätevedenpuhdistamoista. Puhdistamolle johdetaan myös lähialueen kuntien jätevesiä aina Eurajoen Luvialta ja Euran Kiukaisista saakka. Jätevesi käsitellään biologiskemiallisella prosessilla.
 
Ajankohta: 5.9. noin klo 9.30 tai 12.30

Kouluvierailija: Kyyti likel vai pysäkki kaukana - joukkoliikenne Porissa

Joukkoliikenteen suunnittelija vierailee koululla kertomassa, miten joukkoliikenne toimii Porissa. Mitkä asiat reittien suunnittelussa otetaan huomioon? Mikä on Porin bussien ruuhka-aika? Kulkevatko matkustajat tulevaisuudessa kaasubusseilla, sähkölinjureilla vai raiteilla - ja jääkö Poriin paikkoja, jonne kyyti ei kulje?
 
Suunnittelijalle saa esittää toiveita, kysymyksiä ja ehdotuksia, omia reittikarttoja - kaikki palaute edistää joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen suunnittelua. Ennakkotehtävänä käynnille opetusryhmät tutustuvat kaikille kaupunkilaisille avoimeen kyselyyn joukkoliikenteen lipputuotteista.

Ajankohta 4.9. iltapäivä, 5.9. ja 6.9. aamupäivä

Ilmoittautuminen

8.-9. LUOKKA: Kontti-kierrätystavaratalo

Tutustutaan Kontin toimintaperiaatteisiin, lahjoitusten (vaatteet, huonekalut ja kodin käyttötavarat) vastaanottoon ja lajitteluun ja itse kierrätystavarataloon. Oppilaat voivat tuoda mukanaan lahjoitettavan tavaran tai vaatteen ja tehdä ostoksia Kontissa.
 
Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään lahjoituksena saatuja vaatteita, huonekaluja ja kodin käyttötavaroita. Osa lahjoitetuista vaatteista menee Kontin kautta kansainväliseen vaateapuun. Tuotto käytetään avustustyöhön Suomessa ja maailmalla. Kontit myös työllistävät henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään työttömänä. Tavoitteena on tutustua tavaroiden uudelleenkäyttöön ja oppia kierrätyksestä sekä kestävästä ja kohtuullisesta kulutuksesta, madaltaa kynnystä hankkia käytettyä ja laittaa kiertoon itselle tarpeettomia tavaroita. 
 
Ajankohta: 4.9. tai 5.9. klo 9-11 tai 12-15 välillä