Sunnuntaina 20. lokakuuta vietetään kansainvälistä maisemapäivää, jonka teema on tänä vuonna maisema ja vesi. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota veden arvoon arkisessa maisemassa.
Kansalliset kaupunkipuistot kokoontuivat syyskuun alussa Kuopiossa. Suomessa on yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa. Niiden tarkoituksena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.
Porin kaupungin paremman rakentamisen perusselvitykset ovat valmistuneet. Modernin rakennusperinnön inventointiraportti sekä korkean rakentamisen selvitys ovat esillä ensi keskiviikkona Poriksessa, kun arkkitehtuurikeskustelu täyttää tilan.
Muutosehdotus on yleisön nähtävänä 10. - 23.10.2019.
Porin Aarre -arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Voittajatyö Puikkarissa Satakunnan Museon ympäristöön nousee elegantti ja moderni uudisrakennus. Voittajatyön on suunnitellut arkkitehti Petri Piirta.
Porin Saaristotien varrella sijaitsevan Kuuttokarin ja Lynaskerin (itäosa) alueen kaavaehdotuksella tiivistetään loma-asumista ja varmistetaan vapaata rantaosuutta.
Pohjoismainen yhteistyöverkosto etsii keinoja rakentaa vetovoimaisia kaupunkikeskustoja.
Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.
Subscribe to feed