Porin kaupunkisuunnittelun nähtävillä olevat asiakirjat ovat esillä kuulutusten mukaisesti Palvelupiste Porinassa (uusi osoite on Yrjönkatu 13) ja kaupunkisuunnittelun nettisivuilla.
Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 23. heinäkuuta asti.
Kierrätyspuistolle on laadittu kolme vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta. Luonnokset ovat nähtävillä 17. elokuuta asti mielipiteiden esittämistä varten.
Vähärauman liikekeskuksen asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Kaavan asiakirjat ovat nähtävänä 23. kesäkuuta asti.
Isomäen urheilukeskuksen alueelle laadittu asemakaavan muutos on luonnosvaiheessa ja se on nähtävillä 18. kesäkuuta asti. Alueelle valmistunut yleissuunnitelma 2020 ohjaa koko urheilukeskuksen kehittämistä seuraavat parikymmentä vuotta. Ulasoorin kaavaluonnoksella muutetaan kadunimiä ja luonnos on nähtävillä 4. kesäkuuta asti.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on käynnissä. Siinä arvioidaan hankkeen vaikutukset sekä ympäristöön että ihmisiin (sosiaaliset vaikutukset). Aiheesta laadittuun kyselyyn voi vastata toukokuun loppuun asti.
Malminpään kaupunginosassa sijaitsevan alueen kaavaehdotus on nähtävänä 28. toukokuuta asti.
Cygnaeuksen koulun ja Porin Suomalaisen Yhteislyseon (PSYL) lukion koulurakennukset suojellaan asemakaavalla. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 5. toukokuuta asti.
Subscribe to feed