Finpyyn kaupunginosaan suunnitellun alueen asemakaavaluonnos on nähtävillä 30. syyskuuta asti. Kaavasta järjestetään tilaisuus asukkaille tiistaina 6. syyskuuta Noormarkun klubilla.
Tahkoluodon merituulipuiston laajennus on Satakuntaan Porin edustalle suunnitteilla oleva noin 300–500 megawatin merituulivoimapuisto. Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 30. syyskuuta asti.
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 31. elokuuta asti.
Honkaluodon yritysalueen kaavaehdotus (asemakaavan muutos ja 1. asemakaava) on nähtävänä 31. elokuuta asti.
Muutos on tarpeen alueen kehittämisen ja toisaalta vanhentuneen asemakaavan vuoksi. Alueen virkistysarvot halutaan säilyttää.
Vähäkatavan ja Isokatavan asemakaavaluonnokset sekä Lavian Kallion ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä.
Tyltyn ja Isokatavan alueilla parannetaan rataliikenteen turvallisuutta ja Tahkoluodon edustan Merituulipuiston laajennuksen osalyleiskaavalla osoitetaan alue tuulivoiman rakentamiselle.
Suunnittelualue Puuvillan kauppakeskuksen korttelissa on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Porin teollisuusmaisemaa (RKY-alue) ja se sijoittuu Porin kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen. Kaavamuutoksella osoitetaan täydennysrakentamista alueen arvoja huomioiden.
Subscribe to feed