Muutos on tarpeen alueen kehittämisen ja toisaalta vanhentuneen asemakaavan vuoksi. Alueen virkistysarvot halutaan säilyttää.
Vähäkatavan ja Isokatavan asemakaavaluonnokset sekä Lavian Kallion ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä.
Tyltyn ja Isokatavan alueilla parannetaan rataliikenteen turvallisuutta ja Tahkoluodon edustan Merituulipuiston laajennuksen osalyleiskaavalla osoitetaan alue tuulivoiman rakentamiselle.
Suunnittelualue Puuvillan kauppakeskuksen korttelissa on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Porin teollisuusmaisemaa (RKY-alue) ja se sijoittuu Porin kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen. Kaavamuutoksella osoitetaan täydennysrakentamista alueen arvoja huomioiden.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset). Kaava-alue sijaitsee Finpyyn kaupunginosassa.
Kaava-alue sijoittuu kaupungin keskustaan, Konepajanrantaan ja Sampo-Rosenlewin tehdasalueelle. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14. tammikuuta 2022 asti.
Urheilukeskuksen alueen asemakaavan muutos on nähtävänä 26. marraskuuta asti ja Riihikedon asemakaavan muutos 10. marraskuuta asti.
Asemakaavan muutoksella kiinteistöä voidaan käyttää jatkossa pysyvään asumiseen. Kaavaluonnos on nähtävillä yhtä aikaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 6. lokakuuta asti.
Subscribe to feed