Toukokuussa valmistunut diplomityö on osa Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistustyötä. Taustatutkimuksena toimiva diplomityö antaa myös suosituksia ohjelman laadintaan.
Porilaisten suhtautumista Kokemäenjokeen selvitetään verkkokyselyn avulla. Kysely liittyy Porin yliopistokeskuksen, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman Vesikansa-tutkimushankkeeseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 20. kesäkuuta asti ensisijaisesti verkossa.
Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma 2030 -luonnos on valmistunut. Digitaalinen suunnitelma on nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisen ajan.
Asemakaavaluonnos ja -selostus on nähtävillä samanaikaisesti vireilletulon yhteydessä 27.5. asti.
Kaupunkipuisto täyttää 18 vuotta tiistaina 6.5.2020.
Porin ja Ulvilan alueelle laaditaan uutta tie- ja katuverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa määritellään moottoriajoneuvoliikenteen tavoiteverkko. Se toimii ohjeena väylästön ja maankäytön suunnittelussa seuraavat 20 vuotta.
Ruosniemen ja Lotskerin väliin kaavoitetaan asumista ja tontti uudelle monitoimirakennukselle. Hyvelässä muutetaan kaksi korttelia rivitalotonteiksi.
Subscribe to feed