Asemakaavan muutoksella kiinteistöä voidaan käyttää jatkossa pysyvään asumiseen. Kaavaluonnos on nähtävillä yhtä aikaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 6. lokakuuta asti.
Kaupunkisuunnittelun uudet toimitilat sijaitsevat entisen kauppaoppilaitoksen neljännessä kerroksessa. Kaavat ovat toistaiseksi nähtävillä vain verkossa ja palvelupiste Porinassa, osoitteessa Yrjönkatu 13.
Yyterinniemen osayleiskaavan luonnosta 17. elokuuta Kyläsaaren koululla pidettäväksi suunniteltu yleisötilaisuus joudutaan peruuttamaan koronatilanteen siirryttyä Satakunnassa uudelleen kiihtymisvaiheeseen.
Porin kaupunkisuunnittelun nähtävillä olevat asiakirjat ovat esillä kuulutusten mukaisesti Palvelupiste Porinassa (uusi osoite on Yrjönkatu 13) ja kaupunkisuunnittelun nettisivuilla.
Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 23. heinäkuuta asti.
Kierrätyspuistolle on laadittu kolme vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta. Luonnokset ovat nähtävillä 17. elokuuta asti mielipiteiden esittämistä varten.
Vähärauman liikekeskuksen asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Kaavan asiakirjat ovat nähtävänä 23. kesäkuuta asti.
Isomäen urheilukeskuksen alueelle laadittu asemakaavan muutos on luonnosvaiheessa ja se on nähtävillä 18. kesäkuuta asti. Alueelle valmistunut yleissuunnitelma 2020 ohjaa koko urheilukeskuksen kehittämistä seuraavat parikymmentä vuotta. Ulasoorin kaavaluonnoksella muutetaan kadunimiä ja luonnos on nähtävillä 4. kesäkuuta asti.
Subscribe to feed