Tuulivoimaloiden sijoittuminen kartalla.
Suomen Hyötytuuli Oy hakee poikkeamista MRL:n 58 §:n määräyksistä kahden tuulivoimalan rakentamiselle Tahkoluodon satamassa. Mahdolliset poikkeamista koskevat kirjalliset muistutukset tulee jättää 27.6.2018 mennessä.
Tuomarinkulma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 7.6. – 6.7.2018.
Sijainti opaskartalla
Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.6. – 6.7.2018.
Sijainti kuvassa
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.6. – 6.7.2018
Tuulivoimaloiden sijoittuminen kartalla.
Suomen Hyötytuuli Oy hakee poikkeamista MRL:n 58 §:n määräyksistä kahden tuulivoimalan rakentamiselle Tahkoluodon satamassa. Mahdolliset poikkeamista koskevat kirjalliset muistutukset tulee jättää 27.6.2018 mennessä.
Tikkula (Vantala)
TIKKULA 24. kaupunginosan kortteleita 16-20 koskeva asemakaavan muutos 609 1712 (Vantala), jossa asuinkortteleiden ja yleisten alueiden mitoitusta ja määräyksiä tarkistetaan tulvasuojelun toteuttamisen edellytysten parantamiseksi.
Tuomarinkulma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 7.6. – 6.7.2018.
Sijainti opaskartalla
Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.6. – 6.7.2018.
Subscribe to feed