Osallistu ja vaikuta

Valokuva Urban Lab -työpajan post it -lapuista.

Osallisuus

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Se on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä ja antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Se on aktiivista toimintaa: yhteisiin asioihin vaikuttamista.

  • Kuntalakikaupunkistrategia ja Pori-sopimus velvoittavat huolehtimaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien edellytyksistä osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

  • 18 vuotta täyttäneet voivat äänestää kunnallisvaaleissa, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Porilaiset voivat osallistua ja vaikuttaa myös tekemällä aloitteitaantamalla palautetta, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin. Näistä kerrotaan tapahtumakalenterissa sekä kaupungin uutisissa ja some-kanavissa.

  • Kaupungin henkilöstön ja asukkaiden yhteistyön tueksi Porille on laadittu osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2018.

  • Poris on Porin kaupungin  osallistava pop-up-tila tai -tapahtuma, joka voi ilmestyä minnepäin tahansa Porissa ja siellä voidaan käsitellä erilaisia ajankohtaisia aiheita.

  • Kaupunkifoorumi on konkreettinen toimenpide, jolla keskustakehityksen eteen työskentelevä toimintaryhmä haluaa aktivoida porilaisia. Toimintaryhmä koostuu Porin kaupungin eri alojen toimijoista, Porikortteleista, yrittäjistä, asukkaista sekä kulttuurivaikuttajista.

    Kaupunkifoorumi-tapahtumia saattaa ilmestyä eri ajankohtina, erilaisilla teemoilla ja vaihteleviin paikkoihin. Niitä voi järjestää mikä tahansa taho, jolle tämä kaupunki on merkityksellinen.

Pori osallistaa 2018

Ohita upote