Porin kaupungin energiansäästötoimet talvikaudella 2022-2023

Porin kaupunki on suunnitellut ja toteuttanut eri toimia energian säästämiseksi. Tehtyjen toimenpiteiden perustana kuitenkin on, ettei kansalaisten turvallisuus vaarannu. Siksi esimerkiksi katuvalaistusta ja valvontakameroita ei sammuteta.

  • Kaupungin toimitilojen sisälämpötilaa lasketaan asteen verran osassa rakennuksista. Myös ilmanvaihtoa optimoidaan rakennuksissa, joissa se on automatiikan avulla ohjattavissa. Kiinteistöjen sisälämpötilan lasku ei tuo suoraa säästöä sähköön, mutta se pudottaa lämmitysenergian kulutusta.

  • Porin kaupunki osallistuu koko lämmityskauden kestävään valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus.

  • Kaupungin kausivalojen valaistusaikaa lyhennetään siten, että valot ovat päällä jouluavajaisista loppiaiseen asti. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kausivalot ovat tällä talvikaudella päällä noin kahdeksan viikkoa vähemmän aikaa. 

  • Julkisia rakennuksia ei valaista tänä lämmityskautena erilaisten teemapäivien johdosta, vaan kaupunki viestii tärkeistä aiheista teemapäivinä muilla keinoin. Myös VALON Pori -festivaali järjestetään tänä vuonna energiaa säästävästi ja julkisten rakennusten valaisua tekemättä. 

  • Asukkaita kannustetaan hyödyntämään kaupungin tarjoamia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Uimahallien saunoja ei suljeta, vaan asukkaita kannustetaan mieluummin käyttämään yhteisiä saunoja kuin lämmittämään esimerkiksi sähkösaunoja kotona. Harrastamisen mahdollistamiseksi tekojäät pidetään auki normaalisti ja myös uutta lunta talvikaudelle 2023–2024 tehdään. Kaupunkilaisten turvallinen liikkuminen turvataan pitämällä katuvalot päällä. 

  • Kaupunki kannustaa myös omaa henkilöstöään osallistumaan energiansäästötalkoisiin ja ohjeistaa mahdollisiin sähkönjakeluhäiriöiin valmistautumiseen.