Päätöksenteko

Valokuva kaupungintalon portaikosta

Kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen, joka vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia.

Lauta- ja johtokunnat ohjaavat ja valvovat toimialojen ja liikelaitosten toimintaa.