Viestintä ja markkinointi

Konsernihallinnon viestintäyksikkö

Viestintä on tärkeä osa kaupungin ja koko henkilöstön työtä. Pori palvelee yhtenäisesti kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä.

Porin viestintä on kohderyhmät huomioivaa, epämuodollista, vuorovaikutteista ja ytimekästä. Viestimme toiminnastamme, palveluistamme, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.

Viestintävastuut

Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännössä kaupunginjohtaja.

Viestintäyksikössä ohjataan kaupunkiorganisaation viestintää ja osallisuustyötä. Myös eri viestintäkanavien päätoimitus on viestintäyksikössä. 

Toimialajohtajat vastaavat kukin oman toimialansa ja niiden palveluiden viestinnästä apunaan toimialojen viestintävastaavat.

Viestintäkanavat

Porin kaupungin viestinnän ylläpitämät kanavat ovat:

Mediapalvelu

Viestintäyksikön mediapäivystys palvelee toimittajia ja muita yhteistyökumppaneita arkisin kello 9-15.
044 701 0147
viestinta@pori.fi

Pori pyrkii palvelemaan tiedotusvälineitä ja toimittajia tasapuolisesti, monipuolisesti, oikea-aikaisesti ja nopeasti. Tiedotus- ja taustatilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kaupungin eri toimialojen asiantuntijat ovat median käytettävissä kaupungin palveluita ja toimintaa koskevissa asioissa. Jos et tavoita haluamaasi asiantuntijaa, ota yhteys viestintäyksikköön.

Konsernihallinnon viestintäyksikkö

Viestintäyksikön henkilöstön yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta.

VISIT PORI 

Visit Pori ohjaa kaupungin markkinointia, sekä huolehtii yhteisökuvan koordinoinnista ja kehittämisestä; brändistä ja graafisesta ilmeestä. Lisäksi SuomiAreena-tapahtuman järjestelyt ovat keskeinen osa yksikön toimintaa.

Viestintäkanavat

Visit Porin ylläpitämät kanavat ovat: 

Visit Pori markkinointiyksikkö 

Yksikön henkilöstön yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta