Porin Vesi, liikelaitos

Kuva Ismo Lindfors

Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten.

Ohijuoksutus Noormarkussa

12.4.2024 klo 13:50

Kasvaneiden sulamisvesimäärien johdosta Porin Vesi joutuu edelleen Noormarkussa Krakantiellä juoksuttamaan pientä määrää sulamisvesien laimentamaa jätevettä Noormarkun jokeen. Pyydämme huomioimaan asian mahdollisessa jokiveden käytössä. Juoksuttaminen lopetetaan heti sulamisvesien määrän vähentyessä.

Ohijuoksutuksen pienentämiseksi jätevettä ajetaan Krakantien jätevesipumppaamolta myös säiliöautoilla Luotsinmäen puhdistamolle.

Lisätietoja Markku Harju 0447012505

Vesimittari ja vesijohdot pakkaskaudella

Pakkaskaudella on syytä huolehtia, että kiinteistön vesimittari ja vesijohdot ovat riittävästi suojattuja jäätymiseltä. Erityisesti vesimittaritila tulee olla riittävästi lämmitetty ja tarvittaessa tilan ilmanvaihtoventtiilit väliaikaisesti suljettu.

Jäätymisen estämiseksi vettä kannattaa käyttää vaihtelevasti kaikissa vesipisteissä, jotta vesi virtaa vesijohdoissa eri osissa kiinteistöä.

Mikäli vesijohto- ja/tai vesimittaritilojen lämmitys ei ole riittävä jäätymisen estämiseksi, vettä kannattaa juoksuttaa viemäriin jatkuvalla pienellä virtaamalla. Tällöin tulee huomioida, että myös viemärit voivat jäätyä, jolloin jätevesi ei kulje viemärissä.  

Kiinteistön tonttivesijohto ja sisäiset vesijohtoputket ja laitteet ovat kiinteistön omaisuutta ja kiinteistön vastuulla. Jos kiinteistön tonttivesijohto tai sisäinen vesijohto on jäässä, tilaa yksityinen putkiliike sulattamaan putkia.

Jos vesimittari kaikesta huolimatta on jäätynyt, tulee tilata mittarin vaihto ja toimia näin:

  1. Sulje vesimittariventtiilit molemmilta puolilta vesimittaria, jos se on mahdollista.
  2. Pyydä vesimittarin vaihto Porin Vedeltä: 02-641 2155 .

Vesitiliä päivitetty

Voit nyt tarkastella laskujasi, jos olet kirjautunut palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitset pankkitunnusten lisäksi asiakasnumeron, käyttöpaikkanumeron sekä vesimittarin numeron. Nämä tiedot löydät vesilaskustasi. Huomaathan, että työlaskuja et näe tästä järjestelmästä.

Vesimittarin lukeman ilmoitus ja kulutuksen seuraaminen onnistuvat edelleen kirjautumalla Vesitiliin asiakas- ja käyttöpaikkanumerolla kuten ennenkin.

 

Vikailmoitukset 24 h

puh. (02) 641 2155